• Alles
  • (1)
    Evenement
  • (1)
    Muziek

Pierre Cuypers over Pierre Cuypers

woensdag 12 juni 20:00 uur

Foto:

De Geschiedkundige Vereniging Oudewater organiseert een bijzondere bijeenkomst op woensdag 12 juni: Pierre Cuypers over Pierre Cuypers

De architect Pierre Cuypers (1827-1921) was een veelzijdig kunstenaar aan wie de afgelopen eeuw zowel grote bewondering als esthetische afschuw ten deel vielen.

Veelal werd hij –nogal eenzijdig- afgeschilderd als een van de grote emancipatoren van het katholieke volksdeel. Dat was echter niet zijn belangrijkste drijfveer. Hij beoefende bouwkunst –geen bouwkunde- en was op dat terrein zeer innovatief, terwijl hij teruggreep op oude vormen, zoals de gothiek en de baksteenbouw.

Naast vele kerken die na het herstel van de katholieke kerkelijke hiërarchie door hem gebouwd werden, waren het Rijksmuseum en Centraal Station in Amsterdam zijn meest in het oog springende meesterwerken. Toch mogen indrukwekkende restauraties als het Binnenhof en de Ridderzaal in Den Haag, het Muiderslot en kasteel Haarzuylen niet ongenoemd blijven.

Niet alleen over zijn vaardigheden, maar ook over zijn persoonlijkheid en de samenwerking met zijn zoon Joseph, zal de achterkleinzoon van Pierre Cuypers –die dezelfde naam draagt- u uitgebreid informeren. Dramatische en bizarre gebeurtenissen van deze familie ("de petite histoire") zullen u worden onthuld.

Pierre Cuypers, de achterkleinzoon, is historicus. Sedert zijn pensionering zet hij zich actief in voor het behoud van het culturele erfgoed en houdt hij onder andere voor stichtingen en verenigingen die Cuypersmonumenten in stand houden of ondersteunen, lezingen en probeert met name de afstammelingen van Pierre Cuypers en belangstellenden te informeren over alles wat er met Cuypersmonumenten gebeurt. De restauratie van het Cuypersgraf op het Oude Kerkhof te Roermond, waar Pierre en Joseph Cuypers begraven zijn, ligt hieraan ten grondslag. Een gebeurtenis die het hoogtepunt vormde van het Cuypersjaar 2006.

De bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 12 juni 2019 in gebouw De Rank aan de Noorder Kerkstraat te Oudewater en begint om 20.00 uur.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom.

De toegang is gratis voor leden van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater. Voor niet-leden is de bijdrage € 2,50.


deel deze activiteit

Locatie

De Rank
Oudewater
Noorder Kerkstraat