Gemeente Montfoort voorziet ongekend financieel tekort

Als er niets gebeurd, loopt het financieel tekort van de gemeente Montfoort ongekend hoog op. De begroting voor 2021 is dan ook beleidsarm. De gemeente gaat door met het huidige sobere beleid en wil voorlopig de voorzieningen in stand houden. Lastenverzwaring is onvermijdelijk.

Montfoort - Samen met de gemeenteraad gaat het college bekijken wat kan worden gedaan om het tekort te verlagen, zonder al te veel afbreuk te doen aan projecten en activiteiten, het voorzieningenniveau en de kwaliteit van dienstverlening en de algemene reserve. Zo is voor volgend jaar een lastenverzwaring voorzien, inclusief verhoging van de onroerendezaak-belasting met gemiddeld 6,8% per jaar in 2021 en 2022. Op dit moment dekken bijvoorbeeld de hoogtes van de afvalstoffen- en rioolheffing nog niet de werkelijke gemaakte kosten. Het college sluit ook niet uit de gemeente gedwongen is de huur op gemeentelijke eigendommen kostendekkend te maken.
Als belangrijkste oorzaak van het tekort noemt het college dat de bijdrage van het Rijk die gemeenten, niet alleen Montfoort, krijgen om hun wettelijke taken uit te voeren verre van voldoende is.
De commissie Financiën heeft maandag 2 november de begroting voor het komende jaar besproken. Maandag 9 november volgt de begrotingsraad.

Shopbox

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden