Woningbouw langs Bleek en Doeldijk?

Woningbouw langs Bleek en Doeldijk?

Montfoort - Binnen de huidige bebouwingscontour zijn te weinig mogelijkheden om in Montfoort voldoende woningen te kunnen bouwen. Daarom heeft de gemeente de voor- en nadelen van mogelijke uitbreidingslocaties in kaart gebracht. 

De Bleek, Doeldijk en IJsselvreugd worden genoemd als drie kansrijke locaties waar nog woningen gebouwd kunnen worden. Als ze allemaal benut worden biedt dat zelfs meer woningen dan de komende tien jaar nodig zijn, maar er kunnen ook locaties afvallen. De gemeente beseft daarbij dat de uitbreiding grote gevolgen heeft voor de omgeving. Naast een beslissing van de gemeenteraad is ook een afstemming nodig met de provincie. Daarna volgt nog een uitgebreid traject met inspraak, bezwaar en beroep.
Het raadsvoorstel met bijbehorende stukken staat vanaf 13 november op de website van de gemeenteraad.

Shopbox

Meer berichten