College Oudewater: voorkeur voor zonne-energie en kleine windmolens

Het college van Oudewater wil duurzame energie opwekken in de gemeente door ruimte te geven aan zonnepanelen op grote daken, zonnevelden en kleine windmolens. Het college verwacht dat grote windmolens tot 2030 niet nodig zijn.

Oudewater - Het zijn kernpunten in het voorstel dat het college naar de gemeenteraad heeft gestuurd om klimaatverandering tegen te gaan. De raad beslist naar verwachting in maart. Om klimaatverandering tegen te gaan is in het landelijke Klimaatakkoord afgesproken om in 2030 49% CO2-reductie te bereiken.

In het voorstel staat dat de bijdrage van Oudewater tot 2030 wordt ingevuld door 50 tot 100% van het eigen energieverbruik duurzaam op te wekken, bij voorkeur met zonnepanelen op grote daken, zonnevelden en kleine windmolens met een ashoogte tot 20 meter. Als voorbeeld zou ongeveer een kwart van alle geschikte daken benut moeten worden. Daarnaast is dan nog 15 tot 20 hectare zonneveld nodig. Tot 2030 zouden dan geen grote windmolens nodig zijn.
Net als Oudewater, zijn buurgemeenten Woerden, Montfoort, Lopik en IJsselstein bezig met de energietransitie. Er is ook onderling overleg. Wethouder Bas Lont: ''Op deze manier kunnen we afstemmen over locaties van windmolens en zonnevelden om het beter een plek te geven in het landschap.''

Shopbox

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden