Logo zenderstreeknieuws.nl


Vorig jaar graasden er nog koeien op het landgoed, waar nu mais ingezaaid zou zijn (inzet). (Foto's: werkgroep Liefhoven)
Vorig jaar graasden er nog koeien op het landgoed, waar nu mais ingezaaid zou zijn (inzet). (Foto's: werkgroep Liefhoven)

Bewoners bezorgd om Cromwijk

Linschoten - Omwonenden maken zich grote zorgen over 'het land van Cromwijk' oftewel boerderij Liefhoven in Linschoten. Afgelopen najaar werd in de gemeenteraad nog uitgesproken dat dit een beeldbepalend deel van Linschoten, maar dit voorjaar is het grasland omgeploegd en ingezaaid met mais. ''Ook zijn er vergunningen aangevraagd voor een duiker en twee dammen als aansluiting op de Liefhovendijk. Er gebeuren dingen buiten ons zicht om'', vertelt Thom Jansen, lid van de onlangs opgerichte werkgroep Liefhoven.

In augustus sprak de gemeenteraad zich uit tegen destijds ingediende plannen voor het land van Cromwijk. Nieuwbouw buiten de zogenaamde rode contour was niet gewenst en openstelling van het gebied evenmin. In oktober stemde de raad wel in met een aangepast voorstel, maar op het oog gebeurde er nog niets op het landgoed. Jansen: "Sindsdien hebben wij ook nooit meer iets gehoord vanuit de gemeente, maar wij hebben het gevoel dat er onder de tafel wel dingen worden besproken. Zo hebben wij uit bij het waterschap Stichtse Rijnlanden opgevraagde documenten kunnen lezen over de aanvraag voor de vergunningen voor de duiker en de dammen. Bij het Kadaster is te lezen dat de grond inmiddels is opgesplitst in vijf kavels en het erf met de monumentale panden is ook opgesplitst. Wij vrezen dat dit toch bedoeld is om uiteindelijk te gaan bouwen.'' De werkgroep, bestaande uit omwonenden, heeft juridisch advies gevraagd en de gemeente in een brief gevraagd welke acties er genomen gaan worden tegen het zaaien van mais en de vergunningen voor de duiker en dammen.
Wil Hartsink, die samen met Willem de Wit eigenaar is van het land van Cromwijk, herkent zich niet in de uitspraken van Jansen. ''Van het opsplitsen van de grond is mij niets bekend'', reageert hij. Wel klopt het dat een vergunning is aangevraagd voor een duiker en een dam. ''Maar voor zover ik weet is de grond niet opgesplitst. Of ik dat zou moeten weten als het zo is? Daar ga ik wel vanuit.'' Hartsink is wel op de hoogte van het inzaaien van mais. Het land is verpacht aan een geitenboer. ''De grond wordt gebruikt zoals het is bestemd'', stelt hij.
Hartsink stelt dat de omwonenden zich te veel met het land van Cromwijk bezighouden. ''Ik kan begrijpen dat mensen zich betrokken voelen, maar ze leveren al een jaar lang commentaar. Het gaat altijd over het monument, maar het enige dat er nu nog staat is een stapel ingestort hout. Wij hebben de bedoeling om het hele verhaal in ere te herstellen. De omwonenden zien het weiland als hun eigen achtertuin, maar dat is het niet. Ze willen zeggenschap hebben over iets dat eigendom is van een ander.''

Reageer als eerste
Meer berichten