Logo zenderstreeknieuws.nl


Buurtbemiddeling helpt bij burenruzies in Montfoort en Linschoten

Montfoort / Linschoten - Een kat van de buren die altijd in de tuin graaft. Een vuilnisbak die op de straat blijft staan voor de deur. Iemand die in de nacht leeft en harde muziek op heeft staan terwijl u wilt slapen. Een verbouwing die eindeloos duurt. Voordat u het weet, groeien kleine irritaties uit tot grote conflicten. Buren worden vreemden, of erger nog, vijanden. Herkent u dit? Buurtbemiddeling bij SWOM helpt om het niet zover te laten komen. Met informatie, advies en bemiddeling komt er weer ruimte voor wederzijds begrip.

Wat is buurtbemiddeling?
De meeste mensen wonen prettig met hun buren. Soms is dat niet het geval en ontstaan er ergernissen of meningsverschillen. Wanneer de emoties oplopen, is het lastig om tot een gesprek te komen. Dat doet de situatie doorgaans geen goed. Buurtbemiddeling kan helpen om de cirkel te doorbreken. Coördinator Buurtbemiddeling geeft informatie en advies over hoe mense de burenoverlast zelf kunnen aanpakken. Is dat niet voldoende, dan kan de onafhankelijke bemiddelaars van Buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Onder hun deskundige begeleiding kunnen zij samen met hun buren nadenken over een goede oplossing.

De bemiddelaars
De bemiddelaars zijn vrijwilligers die getraind zijn in gespreksvoering en conflicthantering. Zij luisteren naar beide kanten van het verhaal, zonder daarin partij te kiezen. Zij dragen geen oplossingen aan, maar helpen bewoners en hun buren om zelf een oplossing te vinden. En als de emoties hoog oplopen, brengen zij het probleem weer terug tot de kern. Buurtbemiddeling voorkomt zo dat de ruzie uit de hand loopt.

Hoe werkt het?
Wanneer iemand er niet meer uitkomt met zijn buren, kan hij contact opnemen met Buurtbemiddeling voor advies of voor een bemiddelingsaanvraag. Zij bekijken dan of de situatie in aanmerking komt voor de inzet van Buurtbemiddeling. Als dit zo is, komt een bemiddelaar bij de aanvrager thuis om zijn verhaal te horen. De bemiddelaars werken in tweetallen. Daarna gebeurt hetzelfde bij de buren. Willen de aanvrager en zijn buren beiden een gesprek, dan regelt en begeleidt Buurtbemiddeling dit op neutraal terrein. De ervaring leert dat het soms mogelijk is om al in één gesprek tot goede afspraken te komen.

Goede afspraken
Naar aanleiding van één of meer gesprekken maken de buren duidelijke afspraken met elkaar. Als men dat wil, zet Buurtbemiddeling deze afspraken ook op papier, zodat iedereen weet wat de wederzijdse verwachtingen zijn. Na een paar weken neemt de coördinator contact op om te horen hoe het gaat.

Nog vragen? Neem dan contact op met het sociaal team via telefoonnummer 0348-469109 en vraag naar de coördinator buurtbemiddeling. Mailen kan natuurlijk ook naar sociaalteam@swomontfoort.nl.

Reageer als eerste
Meer berichten