Logo zenderstreeknieuws.nl


Maria Hamers nieuwe directeur SWOM per 1 september

Op 1 januari 2017 is Maria Hamers aangesteld als directeur a.i. bij SWOM. Zij heeft veel ervaring in de care-sector in diverse managementposities op strategisch -en tactisch niveau. Zij werkte onder andere in verpleeghuizen, binnen de thuiszorg, binnen de asielzoekerswereld, de gehandicapten- en de verslavingszorg. Maria is een enthousiaste vrouw die snel aansluiting maakt met diverse geledingen binnen een organisatie. Zij staat voor echt aandacht geven en zij gelooft in samenwerken en verbinden van dienstverlening.

Maria heeft de afgelopen maanden met veel enthousiasme en energie samen met de medewerkers en vrijwilligers verder vorm en inhoud gegeven aan het professionaliseren van SWOM. Zowel bestuur als medewerkers zijn unaniem van mening dat zij in de afgelopen periode heeft bewezen op de juiste plek te zitten. Het bestuur is met Maria met ingang van 1 september 2017 een arbeidsovereenkomst overeengekomen.

Maria over SWOM:
“SWOM is een prachtige organisatie die naast haar welzijnsactiviteiten, mantelzorgondersteuning en het DoeMeeHuis uitvoering geeft aan het sociaal domein door de inzet van Wmo consulenten, de dementieondersteuning en maatschappelijk werk. Dit doen wij samen met 270 vrijwilligers! Met organisaties zoals jeugdzorg, vluchtelingenwerk, huisartsen, wijkverpleegkundigen, FermWerk, De Zonnebloem, Het Knooppunt en woningbouw, gaat SWOM de samenwerking verder uitbouwen. Ik wil me graag inzetten voor SWOM. Ik geloof sterk in samenwerken en verbinden van de dienstverlening. Hierdoor kun je het voor de inwoners van Montfoort en Linschoten prettig regelen”.

SWOM verzorgt voor alle inwoners van Montfoort en Linschoten een breed pallet aan welzijnsactiviteiten, voorliggende voorzieningen en is een natuurlijke toegang richting maatwerkvoorzieningen binnen het sociaal domein.

SWOM kijkt naar de mogelijkheden om, daar waar mogelijk is, de eigen kracht van mensen zoveel als mogelijk aan te spreken. Vervolgens kijken we wat het sociaal netwerk kan doen en van welke algemene voorzieningen iemand gebruik kan maken. Hierbij biedt SWOM een uitgebreid pakket aan welzijns-activiteiten. Lukt het een inwoner dan nog niet voldoende om mee te doen, dan verzorgt SWOM de toegang tot een maatwerkvoorziening Wmo. SWOM werkt bij voorkeur preventief, dat wil zeggen zo vroeg mogelijk met de inwoner op zoek naar oplossingen.

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox