Brandweer Montfoort krijgt zijn grotere kazerne

De nieuwe Montfoortse brandweerkazerne wordt groot genoeg om drie voertuigen te stallen. Een meerderheid van de gemeenteraad ging na een stroperig debat mee in de wensen van de brandweer.

Montfoort - Het College van B&W stelde eerder omwille van een bezuiniging à 90 duizend euro een kleinere kazerne voor, waarbij een voertuig dat met name bij reanimaties gebruikt wordt buiten moest staan. VVD, SGP, CDA, PAK, Paul de Jonge (D66) en Lokaal Montfoort gaven het college opdracht om de bezuiniging te vinden in de inrichting van de buitenruimte, waar een bedrag van 1,5 ton euro mee gemoeid is.

De meerderheid bleek gevoelig voor de argumenten van Ben de Goey. Hij pleitte eerder namens de brandweer voor de grote variant van de nieuwe kazerne, die moet komen op de plek van de huidige kazerne aan de Anne Franklaan. De Goey wees op de nadelige gevolgen voor de uitruktijd, met name in de winter, van het buiten parkeren van een voertuig. Na een lang debat waarin niet alle partijen het noodzakelijk achtten om drie voertuigen binnen te parkeren, leek de discussie te strandden op de vraag of de juiste tekening bij de plannen was gevoegd. Na meerdere schorsingen die het debat ruim 2,5 uur lieten duren, was de uitkomst dat de meerderheid van de raad toch voor de uitgebreidere variant wilde gaan.

Meer berichten