Foto: Pixabay

'Kleine' kastanjeboom op Kasteelplein moet gekapt

Montfoort - De gemeente Montfoort ziet geen andere mogelijkheid dan de kleinste van de twee monumentale kastanjebomen op het Kasteelplein te kappen. De 80 jaar oude boom is te ernstig aangetast door de essenzwam. Voor de de grootste en oudste boom, 150 jaar oud, zijn maatregelen nodig. Deze boom kan dan nog 10 tot 20 jaar mee.

In opdracht van gemeente Montfoort onderzoeken deskundigen al enige tijd de gezondheidstoestand van deze twee bomen. Recent onderzoek toont aan dat omwille van de veiligheid op korte termijn actie nodig is. Nog voordat de bomen in blad komen te staan, zullen de nodige maatregelen worden uitgevoerd.

Enkele jaren geleden bleek al dat de gezondheid van de bomen te wensen over liet. In 2017 is wederom gevraagd om de bomen te onderzoeken. De deskundigen zijn tot een gezamenlijk advies gekomen: de gezondheidssituatie is dusdanig slecht dat over enkele weken - wanneer er nieuw blad aan de bomen komt -  de veiligheid op het plein niet meer gegarandeerd kan worden. Om die reden gaat gemeente dan ook binnenkort een aantal maatregelen uitvoeren. Het borgen van de veiligheid op en rond het Kasteelplein heeft voor de gemeente de grootst mogelijke prioriteit.

De grootste en oudste boom is het meest beeldbepalend. De boom is niet meer in topconditie, maar het is de verwachting dat de boom met extra zorg nog ongeveer 10 tot 20 jaar is te handhaven. Daarvoor is het wel nodig om de takken goed te verankeren, de boom voorzichtig terug te snoeien, bodemverbetering door het liefst verwijderen van een deel van het grind om de boom en extra bladbemesting toe te passen. 

De kleinste boom, aan de kant van het Stadskantoor, is ongeveer 80 jaar oud. De boom heeft al jarenlang een aantal essenzwammen op de stamvoet zitten. De stam van deze boom is door deze zwam ernstig aangetast. Daardoor bestaat er een verhoogd risico dat deze boom breekt. Als de boom wordt teruggesnoeid neemt het directe gevaar wel iets af, maar de kans dat de aantasting van de stam verder gaat en daardoor zelfs wordt versneld is reëel. Het veiligheidsrisico blijft hoog. Voor deze kleinste boom is een kapvergunning aangevraagd.

Naar verwachting starten de maatregelen eind maart, begin april. Geprobeerd wordt om van de gekapte kastanjeboom een speelelement te creëren voor op het Kasteelplein. In de plaats van de gekapte boom komt komend najaar een flinke andere boom, hoogstwaarschijnlijk een grote beukenboom. Een nieuwe kastanjeboom zou te kwetsbaar zijn voor de in Nederland heersende kastanjeziekte. Ook op het Kasteelplein is de ziekte aangetroffen in de grond.

De gemeente Montfoort noemt het bijzonder spijtig dat één van de twee bomen binnenkort gekapt gaat worden. ''Evengoed hopen we op begrip voor de situatie: veiligheid gaat boven alles. En hebben we er vertrouwen in dat met de nodige aanpassingen het Kasteelplein nog altijd een mooie en aantrekkelijke locatie blijft voor jong en oud.''

Meer berichten