Het kasteel in Montfoort was lange tijd een tuchtschool
Het kasteel in Montfoort was lange tijd een tuchtschool
Foto's van vroeger

Kasteel als tuchtschool

Regelmatig plaatsen we in deze rubriek een oude foto uit Montfoort, Oudewater en omgeving. Deze week kregen we weer een foto met bijbehorend verhaal van Adri van Rooijen uit Montfoort. Daaruit blijkt dat de geschiedenis van het kasteel van Montfoort veelkleurig is. Heeft u ook een leuke of mooie oude foto ergens liggen en zit er een bijzonder verhaal bij? We plaatsen hem graag in deze rubriek. Mail naar redactie.zsn2@persgroep.nl. en we komen de foto en het verhaal graag ophalen.

In 1163 werd door bisschop Godefried van Rhenen gestart met de bouw van een kasteel op een kleine heuvel langs de Hollandse IJssel. Het kasteel moest een rol gaan spelen bij de verdediging van Het Sticht, oftewel het Bisdom Utrecht. De plaats werd 'Mont Fortis' genoemd: 'sterke berg'. Rond de burcht groeide een markt van kooplieden, die zich er ook vestigden. In 1329 kreeg Montfoort stadsrechten. Omdat het kasteel vaak het strijdtoneel was bij conflicten is slechts een gedeelte behouden gebleven, de Voorburcht bestaande uit het poortgebouw en een achtkantige toren. Het kasteel van Montfoort werd in 1859 een rijksgevangenis voor jeugdige delinquenten. De meisjes droegen allemaal dezelfde kleding en een kapje op het hoofd. In de 19e eeuw werd het kasteel verkocht aan het rijk en heeft tot 1968 gediend als gevangenis en tuchtschool voor meisjes. In 1974 werd het eigendom van de gemeente Montfoort die het in gebruik nam. In de jaren tachtig is het kasteel gerenoveerd en in 1985 heropend als restaurant.

Meer berichten