De oud-leerkrachten Harry Bode, Friedje Doop en Marianne van Rheenen van de Reüniecommissie zijn klaar voor de ontvangst van de oud-leerlingen op 13 april tijdens het 40-jarig jubileum van de Howiblo. (Foto: Paul van den Dungen)
De oud-leerkrachten Harry Bode, Friedje Doop en Marianne van Rheenen van de Reüniecommissie zijn klaar voor de ontvangst van de oud-leerlingen op 13 april tijdens het 40-jarig jubileum van de Howiblo. (Foto: Paul van den Dungen) (Foto: Paul van den Dungen)

40-jarige Howiblo wacht feest der herkenning

Ans Vergeer uit de 2e klas van de toenmalige vierde Rooms Katholieke lagere school in Montfoort bedenkt in 1977 de nieuwe naam voor haar nieuwe school in het scholencomplex aan de G. van Damstraat. Zij vormt uit de de namen van de wijken Hofland, Willeskop en Blokland de naam HoWiBlo.

Montfoort - Samen met de Howiblo zijn ook de Graaf Jan van Montfoort en de openbare basisschool de Hobbitstee daar gevestigd en vieren dit jaar hun 40-jarig jubileum. De Howiblo start met twee kleuterklassen en de klassen 1 tot en met 6. Als de Sint Carolusschool zijn deuren sluit wordt Harry Bode Hoofd der school, wat voor die tijd een gebruikelijke benaming is. Ook meester Jos Kroon komt later mee naar de nieuwe school. Kinderen uit het Keizerrijk en de binnenstad gaan naar de in 1967 gebouwde Heeswijkschool. De Hoflandschool aan de Parklaan was er voor leerlingen uit die wijk, terwijl de Howiblo vooral door leerlingen uit Hofland III, maar ook uit Blokland en Willeskop wordt bezocht. Als de Hoflandschool sluit komen meester Arnold Smits en juffrouw Lia Koppes naar de Howiblo. Ook de Pius X kleuterschool sluit en wordt Friedje Doop hoofdleidster. Harry Bode: "Het gaat te ver om alle leerkrachten te noemen, maar voor Wil Jansen, Trees Slootjes en locatiedirecteur Frans van Vliet maak ik een uitzondering omdat die hier nog steeds les geven."
Vanaf de oprichting hebben ruim 1400 leerlingen de school doorlopen, wat zeker een reden is om in dit jubileumjaar ook een reünie te houden. "Het zou leuk zijn als de oud leerlingen nog foto's of andere herinneringen mee willen nemen zegt Marianne van Rheenen. Ik weet zeker dat er genoeg foto's in omloop zijn, want er werd in die tijd heel wat gefotografeerd."
Van acht klaslokalen groeit de school uit naar zestien lokalen, al is er een lichte krimp merkbaar. Computers, chromobooks, digiboard en een besloten Howiblo Facebookpagina, het is er allemaal. Vivienne Lemoine, sinds 2007 aan de school verbonden, maakte de digitale ontwikkelingen van nabij mee. "Het is een school van deze tijd en voorbereid op de beroepen van de toekomst."

Vrijdag 13 april vanaf 18.00 uur wordt er op de jubilerende Howiblo voor oud-leerlingen een reünie gehouden. Voor meer informatie en inschrijven: kijk op de website www.howiblo.nl Dit is een uitgelezen kans om met je oud-klasgenoten, meesters en juffen nog eens herinneringen op te halen en terug in de tijd te gaan. Parkeergelegenheid in de directe omgeving van de school is beperkt.

Meer berichten