VVD, PAK, D66 en Inwonersbelangen werken aan Montfoortse coalitie

VVD Montfoort, Progressief Akkoord, D66 Montfoort en Inwonersbelangen Montfoort-Linschoten gaan om de tafel om een nieuw college te vormen in Montfoort.

REGIO - Dat is het resultaat van twee ronden verkennende gesprekken. Partijen verwachten dat zij op basis van hun inhoudelijke programma's tot een akkoord kunnen komen. Met negen zetels hebben genoemde partijen een groot draagvlak in de raad.

"De voorgestelde coalitie doet recht aan zowel de verkiezingsuitslag als aan de belangrijke uitdagingen waar de gemeente Montfoort voor staat", aldus VVD-bestuurslid Mathieu Andriessen. Op de vraag waarom er verliezers bij de vorming van een coalitie worden betrokken, noemde Andriessen: "We denken met deze coalitie recht te doen aan de wens van de kiezer -negen zetels is een flinke meerderheid en er doen twee partijen mee die zetels wonnen- en tevens denken we met deze partijen effectief de problemen te kunnen aanpakken waar Montfoort voor staat."

De verkennende gesprekken vonden plaats in de afgelopen weken sinds de gemeenteraadsverkiezingen. De partijen gaan de komende tijd onderhandelen over inhoudelijke invulling van een akkoord.

De VVD werd tijdens de afgelopen verkiezingen de grootste partij in Montfoort en nam na de verkiezingen het voortouw in het proces om te komen tot een nieuwe coalitie.

Meer berichten