Vlaar en Langerak geven wethouderschap op

Wethouders Jan Vlaar (CDA) en Ineke Langerak (ChristenUnie) zijn per direct afgetreden. Zij kunnen zich niet vinden in de conclusies en aanbevelingen van het rekenkameronderzoek 'Aanleg Sportvoorzieningen.' Ook voelen zij zich gechanteerd door de VVD, zo schrijven zij in een verklaring.

Montfoort - Nog voordat gisteravond in het forum samenleving het rekenkameronderzoek werd besproken, kondigden Vlaar en Langerak hun vertrek aan. ''De conclusies en aanbevelingen in het bijbehorende raadsvoorstel zijn niet besproken met de betrokken verenigingen. Dit terwijl er vergaande conclusies en veronderstellingen geponeerd worden. Ook met de zienswijzen van het college is niets gedaan'', schrijven de wethouders in hun brief, waarin zij zich distantiëren van het onderzoek.

In de brief stellen Vlaar en Langerak verder dat de 'VVD-(steun)fractie al enkele maanden probeert de twee wethouders te chanteren met de op dat moment onbekende uitkomsten van het onderzoek.' ''Ook de betrokken sportbeleidsmedewerker werd onder druk gezet om te zorgen dat er geen informatie boven tafel kwam over de aanleg van de sportvelden in Hofland.''

Het rekenkameronderzoek, een pilot om te kijken hoe een rekenkamercommissie in Montfoort kan worden ingezet, hield zich bezig met de vraag hoe Montfoort omgaat met de aanleg van sportvoorzieningen en zelfwerkzaamheid van de betrokken verenigingen.

Meer berichten