Bas Nulkes, voorzitter van Scouting Montfoort is na 44 jaar tijdelijke huisvesting, het wachten op (financiële) hulp van de gemeente Montfoort bij de nieuwbouw wel een beetje beu. (Foto: Paul van den Dungen)
Bas Nulkes, voorzitter van Scouting Montfoort is na 44 jaar tijdelijke huisvesting, het wachten op (financiële) hulp van de gemeente Montfoort bij de nieuwbouw wel een beetje beu. (Foto: Paul van den Dungen) (Foto: Paul van den Dungen)

Scouting Montfoort is wachten op nieuwe locatie zat

In 1974 stelde de gemeente Montfoort aan de Rowans van de Scouting Montfoort, een tijdelijke ruimte aan de Hollandse IJssel ter beschikking, in 1981 volgde een tweede ruimte in de verbouwde Sint Carolusschool. Nu, 44 jaar later lijkt het tijdelijke in het eeuwige te zijn veranderd en neemt de roep om nieuwbouw verder toe.

Montfoort - De ruimte aan het Pastoor Spaanplein kreeg de naam 'Ons Honk' en is bestemd voor leden tot 15 jaar. De Rowanbasis is voor scouts vanaf 15 jaar. Bas Nulkes, sinds 2011 voorzitter van Scouting Montfoort, zegt: "Het is geen ideale situatie om op twee locaties te zitten. We zijn blij dat we ruimte hebben, maar het woordje 'tijdelijk' heeft wel een wrange bijsmaak gekregen." In de jaren '80 ontving de vereniging nog subsidie van de gemeente, maar die is inmiddels afgebouwd. Zowel het huidige als eerdere besturen overleggen al jaren met de gemeente Montfoort over een definitief onderkomen. In 2009 komt Blokland 4 in beeld. Nulkes: "Een mooie plek, maar na protest uit de buurt en de steeds weer door de gemeente aangepaste plannen, bleef er weinig ruimte over."
De gemeente was begonnen de grond vast bouwrijp te maken, maar daardoor veranderde de status van landbouwgrond in bouwgrond. Zowel de waarde van de grond als de bouwkosten stegen hierdoor flink. In 2015 kwam Scouting met een eigen ontwerp dat de goedkeuring van de welstandcommissie kreeg. In september 2016 wordt tussen gemeente en scouting een intentieovereenkomst getekend. Voorzitter Nulkes: "In die overeenkomst werd onderhuur van het te bouwen pand beperkt toegestaan. Daardoor is het voor ons onmogelijk om de gestegen kosten terug te verdienen. Tijdens een bespreking vooraf, maakte de wethouder duidelijk dat bij het niet akkoord gaan met deze restrictie er ook geen overeenkomst zou worden getekend."
Scouting Montfoort is het wachten inmiddels meer dan beu. Uit het vorig jaar ingestelde haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de bouwkosten inmiddels flink zijn gestegen en daarmee de haalbaarheid van de nieuwbouwplannen is gedaald. Bas Nulkes: "In een van de laatste forumvergaderingen heb ik nog eens duidelijk gemaakt hoe de stand van zaken is. Wij hebben voor de nieuwbouw 525 m² nodig en niet minder. De gemeente krijgt zijn 'tijdelijke' ruimtes weer terug. en kan die ten gelde maken. Het wachten is op een nieuw college. Wij hebben ons standpunt aan de politiek duidelijk overgebracht. Dat leverde die avond alom verontwaardiging op en met name over het ondoorzichtige 'spel' van de gemeente. Voor ons is na jaren van praten en overleggen, de maat wel vol."

Meer berichten