Ton de Jong en Frans van Lint zijn druk met de voorbereiding voor het 130-jarig jubileum van de Montfoortse IJsclub (Foto: Paul van den Dungen)
Ton de Jong en Frans van Lint zijn druk met de voorbereiding voor het 130-jarig jubileum van de Montfoortse IJsclub (Foto: Paul van den Dungen) (Foto: Paul van den Dungen)

Montfoorts oudste vereniging wordt 130 jaar: de IJsclub

Een ijsclub zonder ijs is als een zwembad zonder water, maar voor Montfoorts oudste vereniging is dat niet direct een probleem. Sinds de oprichting in 1888 zijn er al heel wat gunstige winters geweest, maar natuurlijk verlangen ze naar meer.

Montfoort - Als op 2 november 1888 in restaurant De Gouden Leeuw de oprichtingsvergadering van de ijsclub plaatsvindt, is het kandidaat notaris C.A. de Gelder die als eerste de voorzittershamer gaat hanteren, terwijl Johannes Vendrig de penningen gaat beheren. Het is op 5 februari 1929, als de ijsclub een wedstrijd uitschrijft ten behoeve van de armen in Montfoort. De club is in die tijd een enigszins elitaire aangelegenheid, die duidelijk afstand houdt tot de gewone arbeider. Om toch nog een beetje goodwill te kweken is er die wedstrijd. De elite heeft een paar goede schaatsers ingehuurd, die voor spek en erwten wel wilden komen rijden. Oud-voorzitter Ton de Jong bezit een boek met de titel "'t Kan vriezen, 't kan dooien" waarin de geschiedenis van de IJsclub staat beschreven. Daarin valt ook te lezen dat na de feestavond ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan in 1948 de penningmeester 2,10 gulden te kort kwam. Toch was het Jan Eskes die de ijsclub 60 jaar lang als penningmeester behoedde voor slechte financiële tijden. Bijzonder is het wel, dat na Ton den Houdijker nu Dick Eskes in navolging van zijn vader de penningen beheert.
De huidige voorzitter, Frans van Lint: "Er is een Jubileumcommissie in het leven geroepen bestaande uit de leden van het bestuur met daarnaast de oud-bestuursleden Arie Spruit, Ton den Houdijker, Ton de Jong en Jan de Beus, vanwege hun jarenlange ervaring en kennis van de vereniging."
Ondanks de wat mindere ijstijden zijn nog steeds zo'n 300 gezinnen, samen goed voor zo'n 1000 leden, lid van de Montfoortse IJsclub. Jaarlijks wordt naar Flevo on Ice in Biddinghuizen gereden voor een dagje schaatsen, nog steeds is er de Snertwandeling en op Koningsdag wordt geskeelerd. Frans van Lint: "Ieder jaar is er een nieuwe kans op natuurijs en dat alleen al draagt bij aan ons voortbestaan."

Op vrijdag 28 december is de opening van het jubileumfeest dat vier dagen in het teken staat van de Montfoortse curling competitie. De Tennisvereniging Montfoort stelt haar terrein beschikbaar voor het opzetten van de STAM-tent met daarin twee curlingsbanen van 20 meter. Er is plaats voor 40 teams van 5 tot 8 personen. De inschrijving is al geopend. Kijk op www.montfoortseijsclub.nl. Kinderen mogen zich individueel aanmelden, dan maakt de wedstrijdleiding teams. Ook vrijwilligers zijn nog van harte welkom.

Shopbox

Meer berichten