Het parochiële Sint Caeciliakoor uit Montfoort viert komende zondag het 125-jarig jubileum (Foto: Paul van den Dungen)
Het parochiële Sint Caeciliakoor uit Montfoort viert komende zondag het 125-jarig jubileum (Foto: Paul van den Dungen) (Foto: Paul van den Dungen)

Parochieel Sint Caecilia zingt al 125 jaar

Het is 25 november 1893 als in de R.K. kerk in Montfoort een koor wordt opgericht, bestaande uit vier leden en vier bestuursleden. Pas een jaar later kwamen daar vier leden bij die opmerkelijk genoeg allemaal ondernemer waren.

Montfoort - Koorlid werd je pas als het bestuur en de pastoor je hadden beoordeeld op trouw repetitie- en kerkbezoek. Een boetesysteem zorgde ervoor dat de opkomst bij de repetities hoog bleef, want 10 cent boete was in die tijd een behoorlijk bedrag. Het kostte 2,5 cent als je te laat kwam of te vroeg wegging en 5 cent bij het niet komen zingen tijdens de H. Mis op zon- en feestdagen. Dat alles werd keurig in een speciaal schrift bijgehouden. De huidige voorzitter Gerard van Vliet heeft deze gegevens allemaal terug kunnen vinden. "Het archief is niet meer compleet. Over de periode 1904 tot 1911 is niets meer terug te vinden. Maar gelukkig is er veel bewaard gebleven. Daar proberen wij komende zondag nog een kleine expositie mee in te richten."

In die tijd was Jo van Wijngaarden organist/dirigent. Een bekende ondernemer uit Montfoort en niet alleen bekend van zijn kledingzaak. Hij was een begenadigd musicus en daarmee inspirator voor St. Caecilia. Hij kneedde de beginnende koorleden tot goede zangers en zijn rijke kennis van muziek, vooral het Gregoriaans en Latijn, was daarbij van onschatbare waarde.

Een van de nog oudste actieve leden is zijn zoon Gerard van Wijngaarden (78). "Ik kwam in 1964 samen met Jan Erkemij, Kees van Rooijen, Ab Rutges, Kees van den Brink en Piet Kurver bij het koor. Dat bestond toen nog alleen uit mannen. Officieel was een gemengd koor door het bisdom niet toegestaan. Er was al wel een dameskoor, maar pas in 1976 kwam er officieel een gemengd koor."

Het huidige koor staat onder leiding van dirigente Mayke Vendrig. Ook zijn er twee organisten, Arie Hartijzer en George Pluimakers. Van Mayke Vendrig wordt komende zondag afscheid genomen. Gerard van Vliet: "Na 11 jaar stopt zij officieel op 1 januari met dirigeren en zijn wij op zoek naar een nieuwe dirigent. Daarnaast zijn ook nieuwe zangers altijd welkom."

Zondag, tijdens de feestdag van St. Caecilia, wordt om 10.00 uur in de kerk van de R.K. Geloofsgemeenschap Geboorte Johannes de Doper, door Pastor Hennie Slot de H. Mis opgedragen. Daarin wordt door het gemengde koor, onder leiding van dirigent Mayke Vendrig en versterkt met blazers en orgel de Missa Brevis van Jacob de Haan uitgevoerd. Vanaf 11.30 uur tot 14.00 uur is iedereen hartelijk welkom op de receptie in het St. Joseph. Daarna wordt het jubileumfeest in besloten kring voortgezet.

Meer berichten