Wethouder Jocko Rensen vraagt iedereen om donderdagavond het We-Energy-Game te komen spelen (Foto: Paul van den Dungen)
Wethouder Jocko Rensen vraagt iedereen om donderdagavond het We-Energy-Game te komen spelen (Foto: Paul van den Dungen) (Foto: Paul van den Dungen)

Montfoort straks energieneutraal dankzij We-Energy-Game

Morgenavond, donderdag 29 november, organiseert de gemeente Montfoort, samen met de Hanzehogeschool Groningen een interactieve avond voor haar inwoners, bedrijfsleven en belangstellenden. Doel is om samen te zoeken naar mogelijkheden voor een duurzame energieneutrale gemeente.

Montfoort - De energietransitie, overgang van stroom uit fossiele brandstoffen naar volledig groene energie, is een onderwerp dat iedereen raakt. Een van de belangrijkste vragen in deze ontwikkeling is: "Wat houdt de overgang naar een duurzame energievoorziening, zonder aardgas, in voor onze gemeente?" De hiervoor verantwoordelijke wethouder Jocko Rensen is daarin duidelijk. "Het gaat hier om de toekomst van onze gemeente en haar inwoners. Sterker nog, het gaat om Nederland en de gemaakte afspraken, vastgelegd in het Energieakkoord, dat ons land in 2050 energieneutraal wil zijn. Daarom wil de gemeente Montfoort graag haar inwoners betrekken bij het vinden van antwoorden op de vraag wat de gevolgen van de overgang naar duurzame energie zullen zijn."
De bedoeling van deze avond is om samen het We-Energy-Game te gaan spelen. Dat spel geeft de deelnemers inzicht en kennis van de impact van de komende energietransitie op de samenleving. Doel van het spel is om gemeente Montfoort energieneutraal te maken. Het is een beetje te vergelijken met het vroegere spel Sim City. Ook daarin werden de gedane aanpassingen aan wegen, infrastructuur of juist het ontbreken daarvan onmiddellijk zichtbaar voor de spelers. Jocko Rensen: "Ook de We-Energy-Game laat een plattegrond van de gemeente zien. De deelnemende teams bestaan uit zes spelers met elk een eigen rol en onderhandelen over de inzet van duurzame energiebronnen om de gemeente Montfoort daarmee energieneutraal te maken. Het spel maakt inzichtelijk waar stappen gezet moeten worden en wat daar dan de resultaten van zijn. Alleen maar hierover praten is vooruitschuiven en dat hebben we nu zo langzamerhand lang genoeg gedaan."
De wethouder vraagt zich in alle redelijkheid af, wat voor een samenleving deze gemeente wil zijn. De gesprekken daarover noemt hij te beperkt en meestal op bestuurlijk niveau. Rensen vindt dat juist bewoners betrokken moeten worden. "Maar, keuzes maken betekent ook dat je dingen niet gaat doen en daarvoor is dit spel heel erg geschikt. Montfoort doet al heel veel. Kijk maar eens naar het zonnepanelenproject op het bedrijvenpark en de energiebesparende middelen van het zwembad. We hebben lange tijd alles goed gepraat, maar realiseren ons te weinig dat we slechts te gast zijn op deze planeet. Het We-Energy-Game is een serieus spel om serieuze vraagstukken inzichtelijk en bespreekbaar te maken.''

Iedereen kan komen kijken of het spel meespelen. Beetje kort dag, maar donderdagavond in De Heeren van Montfoort. Inloop vanaf 19.30 uur. Start van de avond en het spel is om 20.00 uur.

Meer berichten