Team van oudsten van de Evangeliegemeente Sion Montfoort met Elly Snieder, Gerrit Snieder en Hans Alles
Team van oudsten van de Evangeliegemeente Sion Montfoort met Elly Snieder, Gerrit Snieder en Hans Alles (Foto: Paul van den Dungen)

Evangeliegemeente SION Montfoort 25 jaar

Het is zondag 25 jaar geleden dat Evangeliegemeente SION Montfoort werd gesticht. En al die tijd luidt steeds de visie van SION: "Een plaats waar mensen God en elkaar ontmoeten en door herstel en groei hun bestemming vinden."

Montfoort - Het zijn Ad en Ada de Krijger die in 1994 met de Evangeliegemeente SION zijn gestart. Toen nog in het St. Josephgebouw. Later werden de diensten tot 2013 in het Wellantcollege aan de Doeldijk gehouden. "Het was in die tijd een groeiproces", zegt Gerrit Snieder, "maar in die jaren hadden wij op een gegeven moment zo'n honderd leden. Niet alleen uit Montfoort, maar ook uit Woerden en afkomstig van verschillende kerkgenootschappen.
Gerrit behoort met zijn vrouw Elly en samen met Hans Alles tot het team van oudsten, enigszins vergelijkbaar met de ouderlingen in de protestantse kerk. Het team van oudsten heeft de algemene leiding. Daarnaast is er een stichtingsbestuur dat verantwoordelijk is voor de financiële- en juridische gang van zaken.
Hans Alles zegt dat het team van oudsten, na vele jaren actief te zijn geweest, tijdens de dienst op 6 januari afscheid neemt. Hans Alles: "Er is een grote behoefte aan Godsbeleving. Dat merken wij heel sterk. Voor het nieuwe team van oudsten is dan ook een uitdaging om, zonder afbreuk te doen aan de waarden en de visie van SION, de gemeenteleden verder te begeleiden in hun groei. Het nieuwe team heeft een jaar met ons opgetrokken en wij geloven oprecht dat deze mensen geroepen zijn om die functie te gaan vervullen."
SION staat als kerk niet op zichzelf. Om aan de verbondenheid met andere christenen invulling te geven en niet volledig onafhankelijk te zijn, maken zij deel uit van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) en de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). SION werd lid van de VPE omdat deze organisatie steun biedt aan de lokale gemeente bij zowel opleidingen als pastorale problemen.
De gemeente telt nu zo'n 50 leden uit zowel Montfoort als Linschoten, Woerden, Utrecht, Zeist en Gouda. De zondagsdienst wordt gehouden in een vaste ruimte van de voormalige bibliotheek aan het Kasteelplein 7 in Montfoort.
Tijdens de dienst wordt veel gezongen, maar ook gebeden. Wekelijks is er een gastspreker. Voor de gemeenteleden is er volop ruimte om iets wat in ze leeft, vanuit hun hart met de anderen te delen. Na de dienst wordt bij koffie en thee nagepraat.
Elly Snieder: "Als je voor de eerste keer naar een kerk komt kan alles een beetje onwennig zijn. Iedereen mag hier helemaal zichzelf zijn. Maakt je ook geen zorgen over welke kleding je aan moet trekken. Voel je vrij." Het zijn deze drie wijzen, die op zondag 6 januari, Driekoningen, afscheid nemen van het team van oudsten.

Zondag begint de feestelijke dienst om 10.00 uur. De jubileumviering start om 13.00 uur gevolgd door een maaltijd, sprekers en koffie en thee. Om 17.00 uur is de sluiting.

Shopbox

Meer berichten