Uitbreiding Tappersheul terug op koers

Oudewater - De voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein Tappersheul aan de zijde van de Iepenweg ligt weer op koers. Wethouder Duindam verwacht dat de gemeente over twee jaar de eerste grond bouwrijp kan uitgeven.

In 2018 stagneerde de voortgang, omdat er zich in het uitbreidingsgebied een beschermde diersoort ophield: de heikikker. Deze krijgt nu een andere waterpoel om te voldoen aan de Flora- en Faunawet.

Eind 2017 maakten liefst 40 ondernemers hun belangstelling kenbaar voor de nieuw uit te geven grond op Tappersheul. De gemeente gaat nu om de tafel met deze inschrijvers om grondreserveringsovereenkomsten af te sluiten. Dat gebeurt op basis van de uitgiftevoorwaarden die de gemeenteraad eerder heeft vastgesteld. Een nieuwe inschrijvingsronde lijkt niet nodig, omdat er veel belangstelling bestaat voor de grond.

Shopbox

Meer berichten