Foto: Foto:
De columns van Margreet

Een dijk is een dijk

Binnenkort mogen we weer naar het stemhokje om onze stem uit te brengen voor de Provincies en Waterschappen. Deze verkiezingen zijn lang zo populair niet als de gemeentelijke en landelijke verkiezingen. Raar eigenlijk.

Want zowel het bestuur van de Provincies als de regionale waterschappen zijn eigenlijk veel meer een dicht-bij-mijn-bed gebeuren dan de 'grote' verkiezingen. De Waterschappen beslissen niet alleen over dijken en sluizen, voldoende drinkwater en waar we ons hengeltje uit mogen werpen maar nog veel meer. Het is uniek in de wereld dat wij een aparte overheid hebben voor het waterbeheer. Dat is natuurlijk ook wel nodig omdat we grotendeels onder de zeespiegel liggen en veel grote rivieren uit Europa hier samen komen. Maar wat valt er nu te kiezen zou je zeggen?

Of kiezen voor innovatie?

Een dijk is een dijk en laten ze er voor zorgen dat we droge voeten houden en schoon drinkwater hebben. Maar er zijn veel meer belangrijke thema's. Want wie krijgen er in tijden van extreme droogte nog water? De boeren of een natuurgebied? Moet de muskusrat helemaal uitgeroeid worden of niet? Wat te denken over pilots om medicijnen te filteren uit het afvalwater en te hergebruiken? Het is ook mogelijk om biogas te winnen van meststoffen uit afvalwater. En van zuiver slib kunnen fietspaden worden gemaakt. Elk van de 21 waterschappen heeft zijn expertise en er wordt verschillend gedacht over innovatie en klimaatverandering. Wie op 20 maart gaat stemmen, bepaalt mede welke van deze klimaatinnovaties met het belastinggeld gerealiseerd kunnen worden. Op zaterdag 9 maart is op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Nieuwegein/IJsselstein een Open dag met verkiezingsmarkt. Lees hierover verderop in deze krant. Wellicht interessant om daar eens een kijkje te gaan nemen. Want er is een hoop wat we nog niet weten en zo kan je straks een bewuste stem uit brengen.

Margreet Nagtegaal

Shopbox

Meer berichten