Fort Wierickerschans bij Bodegraven, een van de karakteristieke elementen van de Oude Hollandse Waterlinie. (Foto: Wikimedia Commons / Erfgoedhuis Zuid-Holland)
Fort Wierickerschans bij Bodegraven, een van de karakteristieke elementen van de Oude Hollandse Waterlinie. (Foto: Wikimedia Commons / Erfgoedhuis Zuid-Holland) (Foto: Erfgoedhuis Zuid-Holland / Wikimedia Commons)

Montfoort treedt toe tot Stichting Oude Hollandse Waterlinie

Montfoort - De gemeente Montfoort heeft zich aangesloten bij de stichting Oude Hollandse Waterlinie (OHWL). Burgemeester Van Hartskamp is tevens benoemd tot de nieuwe voorzitter van de stichting. Zij neemt het voorzitterschap over van burgemeester Verhoeve van Oudewater.

De Oude Hollandse Waterlinie was bijna 350 jaar geleden de redding in de oorlogen tegen Spanjaarden en Fransen en zou later met versterkte vestingsteden, forten en kastelen worden uitgebouwd. Zo werd In het rampjaar 1672 Nederland van alle kanten aangevallen. Door het gebied tussen Muiden aan de Zuiderzee tot Woudrichem in Noord-Brabant onder water te zetten, werd de invasie gestopt.

Anno nu vormt de Oude Hollandse Waterlinie een bijzonder cultureel watererfgoed, met de vestingsteden, molens en gemalen, bruggen, sluizen en waterkeringen.

Op lokaal niveau is gemeente Montfoort met het bestuur van de stichting in gesprek over de wensen en ideeën die er in Montfoort bestaan met betrekking tot de waterlinie. Te denken valt aan ontwikkelingen bij Onder de Boompjes of andere locaties in Montfoort en Linschoten. Gesprekken hierover worden in de komende periode geïntensiveerd.

Burgemeester Van Hartskamp kijkt uit naar haar rol als voorzitter van de stichting: ''De Oude Hollandse Waterlinie heeft altijd mijn bijzondere interesse gehad. Ik hoop dat een actieve deelname van gemeente Montfoort aan de stichting ertoe bijdraagt dat we Montfoort de komende jaren beter op de kaart kunnen zetten voor recreanten en bezoekers van onze mooie kernen.''

Burgemeester Van Hartskamp neemt het voorzitterschap over van Pieter Verhoeve, burgemeester Oudewater. ''De afgelopen jaren is er hard gewerkt aan de uitbouw van een mooie organisatie en een stevig bestuur. Ik draag met vreugde het voorzitterschap van de Stichting Oude Hollandse Waterlinie over aan burgemeester Van Hartskamp. Haar energieke uitstraling en betrokkenheid zullen de OHWL ten goede komen'', aldus burgemeester Verhoeve.

Over drie jaar bestaat de linie 350 jaar. Dit zal met verschillende jubileumactiviteiten worden gevierd. Zo komen er onder meer exposities in grote landelijke musea, festivals, theater- en muziekvoorstellingen, nagespeelde veld- en zeeslagen en allerlei educatie-activiteiten voor de jeugd.

Zie voor meer informatie over stichting OHWL: www.oudehollandsewaterlinie.nl

Shopbox

Meer berichten