Samen veranderen
Column: Wethouder(s)

Samen veranderen

We hebben pas een kwart jaar achter de rug. Maar eigenlijk kunnen we nu al concluderen dat ons klimaat hét 'thema' van dit kalenderjaar is. Het klimaat heeft invloed op onze samenleving. Dat zal u niet verbazen. Maar ook beïnvloedt het onze taal. Klimaatprofeten, klimaatgekkies, klimaatdrammers, klimaatcatastrofe, klimaatrealisten, klimaatsceptici, klimaatketters en klimaatontkenners: het is maar een greep uit de typeringen die het licht zagen. Wat die precies betekenen, is alleen al een opgave. De opgave waar ik als wethouder meer zicht op wil krijgen is die van het klimaatakkoord en de invloed op onze samenleving.

Ons klimaat hét 'thema'

Enkele weken geleden sprak ik professor Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen. Hij had het over drie noodzakelijke ontwikkelingen: de klimaatopgave, de energietransitie en de circulaire economie. Hij gaf mij als bestuurder een dubbele boodschap mee. Beleidsmatig gaat het goed in Nederland, de onderwerpen staan in de schijnwerpers. Toch zullen de drie opgaven onze samenleving ingrijpend veranderen, ook die van Montfoort. Veranderingen die bij onszelf beginnen. Ook bij u. En dat besef leeft nog niet bij iedereen. Volgens de professor vraagt échte verandering om drie leidende beginselen: verduurzamen, circulariseren (hergebruik) en inclusiviteit (mee kunnen doen). Dat inzicht raakt ook onze persoonlijke keuzes. De manier waarop we samenleven, eten, aankopen doen, omgaan met gebruiksduur en kwaliteit van gebruiksgoederen, reizen, weggooien, energie gebruiken en veel meer. Ook met die praktische zaken kunnen we wel wat hulp gebruiken. Gelukkig hebben we een mooi en praktisch inwonersinitiatief in Montfoort: het Platform Duurzaam Montfoort. Een groep enthousiaste inwoners die graag hun kennis en ervaring delen. Ook op de lentemarkt in Montfoort kon u het gesprek aangaan. Gemist? Zoek ze maar eens op. Want veranderen doen we samen.

Wethouder Jocko Rensen - Montfoort

Shopbox

Meer berichten