Informatieavond SWOM over dementie

Dementie, is echt veel meer dan vergeetachtigheid! Iedereen ziet dat het niet goed gaat….. Ondanks alle campagnes bestaan er nog steeds veel misverstanden over dementie. Mensen trekken soms laat aan de bel voor hulp en adviezen of krijgen te horen dat het wel mee valt. Dementie is meer Dementie is meer dan vergeetachtigheid.

De eerste signalen kunnen zijn dat iemand zich terugtrekt uit het sociale leven, minder oog heeft voor de omgeving of het uiterlijk. Ook op het gebied van taal en communicatie kunnen problemen ontstaan. Zo lang mogelijk thuis Gemiddeld leven mensen acht jaar met dementie, waarvan zes jaar thuis. Door op tijd te weten wat er aan de hand is kan je d.m.v. voorlichting, adviezen, hulp en begeleiding zorgen dat mensen met dementie zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven.

Deze avond is drs. Sanne Kouwenhoven, specialist ouderengeneeskunde van het Behandel -en adviescentrum van Stichting de Rijnhoven onze gastspreker. Regelmatig wordt de specialist ouderengeneeskunde ingeschakeld door de huisartsen en/of dementieconsulent om in de thuissituatie onderzoek te doen en advies te geven. Zo nodig kunnen ook de psycholoog, ergotherapeut en fysiotherapeut worden ingeschakeld. Dit team is onmisbaar in de zorg en begeleiding voor mensen met dementie en hun naasten in de thuissituatie. Deze avond geeft Sanne aan de hand van praktijkvoorbeelden en uw vragen uitleg over de mogelijkheden van dit team.

Ook de volgende onderwerpen komen aan bod: de verschillende vormen van dementie, het ziekteverloop, welke symptomen en behandelings- mogelijkheden zijn er.

De voorlichtingsavonden worden elke maand georganiseerd voor iedereen die geïnteresseerd en betrokken is bij mensen met dementie. U kunt uw vragen deze avond stellen aan Sanne Kouwenhoven of voorafgaand mailen aan Marjon de Jong via m.dejong@swomontfoort.nl. Er zijn ook altijd professionals, mantelzorgers en vrijwilligers uit het werkveld aanwezig waar u kennis mee kunt maken en uw vragen aan kunt stellen.

U bent van harte welkom op donderdag 06 juni 2019 in het dienstencentrum van het Antoniushof. De koffie staat om 19.00 klaar, we starten om 19.30 uur . Toegang is gratis!

Shopbox

Meer berichten