Gerard Vendrig en Evert Versloot zien hun inspanningen beloond. Kerk in het Park vindt plaats op zondag 7 juli. (Foto: Paul van den Dungen)
Gerard Vendrig en Evert Versloot zien hun inspanningen beloond. Kerk in het Park vindt plaats op zondag 7 juli. (Foto: Paul van den Dungen) (Foto: )

Durf te Ont - Moeten tijdens Kerk in het Park

Het was al langer een langer bestaand idee om vanuit de Protestantse Gemeenschap Montfoort (De Rank) en de Katholieke Geloofsgemeenschap een zondagse kerkdienst in het park te houden tijdens een van de edities van Pret in het Park. Op zondag 7 juli is het dan zo ver. Een ontmoeting in het park met een boodschap.

Montfoort - De beide Montfoortse geloofsgemeenschappen houden wel vaker gezamenlijke oecumenische diensten en tot zover dus geen nieuws onder de zon. Maar de wens om aan te haken bij een bestaand evenement was al een eerder geopperd idee, dat de nodige voorbereiding behoefde. Evert Versloot van De Rank vertelt dat deze wens inmiddels gestalte heeft gekregen en tijdens Pret in het Park van 6 en 7 juli zal worden uitgevoerd. "We hebben contact gehad met STAM omdat zij een tent hebben die aan alle benodigde voorwaarden voldoet. Adje Spruit heeft daarbij ook de voor ons de benodigde vergunningen geregeld." Ook Gerard Vendrig, voorzitter van de Pastoraatsgroep van de R.K. parochie en deelnemer aan de voorbereidingsgroep, is enthousiast over het project. "Het gaat erom dat de mensen zich vooral welkom voelen, ongeacht afkomst of geloof. Een tent heeft nu eenmaal minder drempels en is gemakkelijk bereikbaar." Zowel Gerard Vendrig als Evert Versloot geven aan dat de andere kerken hierover wel zijn geïnformeerd. Zij gingen akkoord met dit initiatief, maar wilden er niet aan deelnemen. Voorganger die zondag is Jan Willem van der Straten uit Amersfoort. Een vlotte moderne predikant, vloggende dominee en media theoloog en in de sociale media te vinden onder de naam 'dominee Baartmans'. De muzikale begeleiding is in handen van het koor met combo 'Hatikwa' uit Nieuwegein. Evert Versloot zegt dat dit evenement tijdens de zondagse diensten in beide kerken al meerdere keren is besproken en aangekondigd. "De diensten van zondag 7 juli worden dus niet in de kerk, maar in de STAM-tent in het Stadspark gehouden. Lekker buiten in een tent en dus in een volledig andere setting."

Op zondag 7 juli 2019 vindt voor de eerste keer 'Kerk in het Park' plaats. Aanvang 10.00 uur in de STAM-tent in het Stadspark van Montfoort. Na de viering wordt er gezamenlijk koffie gedronken. Daarna is er, voor wie dat wil, de gelegenheid om in het park te picknicken. Daarvoor moeten de mensen wel zelf hun spullen meenemen. Kerk in het Park is een initiatief van de Protestantse Gemeenschap De Rank en de Katholieke Geloofsgemeenschap Johannes de Doper. Iedereen is van harte welkom.

Shopbox

Meer berichten