Consequent


Gemeenteraad, Burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad, Burgemeester en wethouders, (Foto: )
Column: Wethouder(s)

Consequent

Vertegenwoordigers van het ministerie van Binnenlandse Zaken waren naar Oudewater afgedaald om met ons te praten over versterking van de lokale democratie en burgerparticipatie. Het werd een boeiend gesprek. Op de eerste plaats is democratie en participatie hetzelfde. Het tegenovergestelde is dictatuur. Maar kennelijk is democratie niet meer genoeg. Wordt er te weinig geluisterd naar 'het volk'? En is burgerparticipatie een middel om daaraan tegemoet te komen?

Participatie waarvoor?

Het is vrij eenvoudig als het een onderwerp is dat de buurt raakt, zoals verkeer, parkeren, speelplaatsen, een koffieshop. Dan zit onze raadzaal vol. Of in Oudewater als het over huizen bouwen gaat. Er zijn dan zelfs raadsleden die verzuchten dat het lastig praten is met zoveel burgers in de zaal. Tja. Ik vind het de kern van democratie in werking om deze onderwerpen met elkaar tot een goed einde te brengen. Maar het wordt lastig als het Rijk zich met onze participatie gaat bemoeien. Zo vindt de regering dat Oudewater een rol moét spelen in de energietransitie, en zo vindt de provincie dat onwillige gemeenten een aanwijzingsbesluit kunnen krijgen. En met onze inwoners ga ik onder die dreiging een fijne dialoog aan over de invulling ervan. Participatie waarvoor? Om de schade te beperken? Om de opbrengst voor onze inwoners te maximeren? Of om ons landschap te laten zoals het nu is? Ik vind niet heel erg consistent om aan de ene kant te vragen om meer participatie en aan de andere kant de gemeente te verplichten met windmolens in te zetten op de energietransitie. En dat mag ik dan gaan uitleggen aan mijn inwoners? Als het Rijk wil dat inwoners meer betrokken raken bij de democratie, dan zou het het Rijk sieren als het zich wat consequenter gaat gedragen. Niet elk geluid kan gehonoreerd worden, maar het algemene gevoel moet wel zijn dat er voldoende ruimte is om met elkaar keuzes te kunnen maken.

wethouder Bob Duindam - Oudewater

Shopbox

Meer berichten