Armoede


Gemeenteraad, Burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad, Burgemeester en wethouders, (Foto: )
Column: Wethouder(s)

Armoede

Ondanks de krankzinnige welvaart in Nederland leven er nog steeds mensen in armoede, in Oudewater zo'n 350 gezinnen. Op 17 oktober is het Wereldarmoededag. De armoede in Nederland is natuurlijk niet te vergelijken met die op andere plekken in de wereld. De gemeente is er om het armoedevraagstuk binnen haar grenzen aan te pakken. We kunnen het niet 'oplossen', maar we kunnen mensen wel de weg naar de weg uit armoede wijzen.

Het blijft aan mensen in armoede zich bij ons te melden

En daar zit een pijnlijk dilemma. Mensen die zich melden mogen wij helpen, maar wij mogen mensen niet actief op basis van allerlei kenmerken gaan opzoeken. We mogen wel weer flyers in bepaalde postcode gebieden verspreiden, maar niet nabellen. Het blijft dus aan de mensen in armoede om zich bij ons te melden. En dat gebeurt er weinig, te weinig.

Dat zou kunnen duiden op een niet bestaand probleem. Maar helaas wijzen de statistieken hardnekkig op zo'n 350 gezinnen in Oudewater. Het zou ook kunnen duiden op de wens de eigen situatie niet te willen verbeteren, maar plannen van aanpak baseren op zo'n aanname vind ik veel te gemakzuchtig. Dan blijft over dat we elkaar gewoonweg niet weten te vinden.

Ik zou op 17 oktober om aandacht voor armoede te vragen met de Voedselbank, Schuldhulpmaatje, de Voedselweggeefgroep, FermWerk, kerken en vluchtelingensteunpunt, raadsleden en anderen kunnen gaan spreken óver armoede. Thema's aansnijden als sociale uitsluiting, permanente stress en financieel beheer. We zouden er een borrel bij kunnen drinken op de goede afloop. De pers uitnodigen voor een mooi plaatje. Maar dat wil ik niet, want dan hebben wij de mensen die het betreft nog steeds niet gevonden.

En ik wil met hen praten, ik wil van hen zelf horen wat ze nodig hebben om verder te komen. En daar tegelijk van leren hoe wij de hulp naar de uitweg beter kunnen organiseren. Ons nieuwe hulpmiddel Rondkomen in Oudewater (www.oudewater.nl/rondkomen) werd in krap twee weken al goed bevonden, en is dus hoopgevend. Toch is er ruimte voor meer. Voor het gesprek hierover, mijn spreekuur en email: b.duindam@oudewater.nl.

wethouder Bob Duindam - Oudewater

Shopbox

Meer berichten