Nieuwe regels vertragen verbreding fietspad N204

De geplande werkzaamheden van de provincie Utrecht voor het verbreden van het fietspad langs de M.A. Reinaldaweg (N204 ) zijn vertraagd. Het gaat om het gedeelte tussen de A12 en de Van Rietlaan in Linschoten.

Linschoten - Vanwege nieuwe regelgeving, moet de provincie Utrecht nog een aanvullend bodemonderzoek uitvoeren voordat de grond in de bermen kan worden afgegraven en afgevoerd. Alle voorbereidingen en onderzoeken om dit uit te voeren waren inmiddels klaar. In plaats van in deze zomer, zullen de werkzaamheden aan het fietspad pas komend najaar worden uitgevoerd.
Kort voor de geplande start van de werkzaamheden in juli, zijn er vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nieuwe regels van kracht voor het afgraven en afvoeren van grond. De nieuwe regels geven aan dat de af te graven grond voortaan ook onderzocht moet zijn op de aanwezigheid van de stof PFAS, de zogeheten poly- en perfluoralkylstoffen. Voor de bermen in Linschoten betekent dit dat er aanvullend onderzoek moet worden gedaan naar de aanwezigheid van PFAS voordat de aannemer aan de slag kan.
Begin september zijn de resultaten van het aanvullende onderzoek bekend. Daarna kan er een nieuwe planning worden gemaakt voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Shopbox

Meer berichten