Imago


Foto:
Column: Wethouder(s)

Imago

In het bedrijfsleven, waar ik 10 jaar geleden uit ben overgestapt naar het wethouderschap, kan imago het verschil betekenen tussen een gezond en een failliet bedrijf of merk. Verreweg het meest bekende voorbeeld in Nederland is het alcoholvrije biermerk Buckler. Eén opmerking van Youp heeft het imago van het merk zoveel kwaad gedaan dat niemand meer met een flesje gezien wilde worden, het merk ging roemloos ten onder.

Het is wat de inwoner vindt van de gemeente

De overheid heeft daar geen last van, dacht ik. Tot een collega mij er op attent maakte dat imago, zeker voor een gemeente, van wezenlijk belang is. Welke inwoner is bereid zijn handen uit de mouwen te steken voor het opruimen van zwerfafval, het doen van groenonderhoud, mee organiseren van boomplantdagen, knotten van wilgen, meedenken met planontwikkeling, hoe graag mensen hier willen wonen, als het imago van de gemeente slecht is? Imago is, in deze, wat de inwoner vindt, ongeacht wat de gemeente tracht neer te zetten. Imago is voor 100% perceptie. Hoe wij met klachten omgaan, reageren aan de balie, inzetten op handhaving, hoe wij vergunningen verlenen, het is allemaal van invloed op ons imago. En social media dragen nog een extra steentje daaraan bij. Lang geleden zeiden we: "Heeft u een compliment vertel het anderen, heeft u een klacht vertel het ons". Nu heb je Facebook.
Regelmatig krijg ik van mijn communicatiemedewerker een lijst van uitwisselingen op Facebook over een onderwerp dat de gemeente Oudewater aangaat. Natuurlijk is er iets verschoven. Vroeger was imago gebaseerd op een éigen ervaring, nu op de ervaring van een ander, die met social media makkelijk overgenomen wordt. Aan imago doe je niks, die krijg je gratis, aan inzet en communicatie blijven we werken. Ook met Facebook.

wethouder Bob Duindam - Oudewater

Shopbox

Meer berichten