Collecte voor hospice De Mantelmeeuw

Woerden / Linschoten - In de week van maandag 26 t/m zaterdag 31 augustus wordt er gecollecteerd voor De Mantelmeeuw (hospice en terminale thuiszorg door vrijwilligers). Tientallen collectanten gaan die week met een collectebus huis-aan-huis op pad in Woerden, Harmelen, Kamerik, Zegveld en Linschoten.

Stichting De Mantelmeeuw in Woerden ondersteunt mensen in de laatste fase van hun bestaan. Met hulp van getrainde vrijwilligers kunnen mensen die terminaal zijn op een waardige en persoonlijke manier afscheid nemen van het leven. Wie nog een paar uurtjes overheeft in de collecteweek is van harte welkom als collectant! Ook dit jaar komt De Mantelmeeuw weer collectanten te kort.

Stuur een mailtje naar info@demantelmeeuw.nl en er wordt snel contact met u opgenomen! Ook thuiszorg door vrijwilligers Hulp aan stervenden door vrijwilligers van De Mantelmeeuw is er niet alleen in het hospice aan de Meeuwenlaan, maar juist ook – wat mensen die gaan sterven vaak graag willen - thuis.

Niet iedereen weet dat De Mantelmeeuw-thuiszorgvrijwilligers terminale patiënten en hun mantelzorgers ook thuis kunnen ondersteunen. De Mantelmeeuw besteedt veel aandacht aan die bijzondere vorm van thuiszorg. Voor haar financiering is De Mantelmeeuw voor het grootste deel afhankelijk van giften, donaties en sponsoring.

Shopbox

Meer berichten