Waterschap vervangt beschoeiing Hollandsche IJssel in Montfoort

Montfoort - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vervangt de beschoeiing van de oever langs de Hollandsche IJssel in Montfoort. Het gaat om het gedeelte tussen Boslaan/Waterpoort en de Johan de Ridderlaan. Het werk start op maandag 26 augustus en duurt tot medio november 2019.

Aannemer Peek Bouw & Infra BV uit Houten voert de werkzaamheden uit. De aannemer verwijdert de oude beschoeiing vanaf een ponton op het water en trilt een nieuwe stalen damwand de grond in. Hij werkt van 07.00 uur tot 17.00 uur. Er kan dan enige geluidshinder ontstaan door het trillen van de damwand.

Het wandelpad is tijdens de werkzaamheden niet altijd overal toegankelijk voor wandelaars. Het afgesloten gedeelte wordt afgezet met bouwhekken en bebording.

Op een gedeelte van het traject zijn 3 x 24 uurs ligplaatsen voor de recreatievaart, maar de aanlegmogelijkheden zijn tijdelijk beperkt. De aannemer beperkt de overlast zoveel mogelijk door bij de Johan de Ridderlaan te starten met het werk.

Uit het oogpunt van duurzaamheid worden de houten planken uit de oever opnieuw gebruikt bij projecten in het Kromme Rijngebied. De planken kunnen niet in Montfoort worden hergebruikt. Ze zijn te kort, omdat het gedeelte boven water in slechte staat is en afgezaagd wordt.

Het waterschap gaat overigens de komende jaren veel werk verrichten in en langs de Hollandsche IJssel. Er wordt gebaggerd, sluizen worden gerenoveerd en kaden en oevers krijgen een opknapbeurt.

Shopbox

Meer berichten