Per 1 januari 1989 woonden de gebroeders Den Hartog zonder verhuizing elk ineens in een andere gemeente. (Foto: Janneke Severs-Hilgeman)
Per 1 januari 1989 woonden de gebroeders Den Hartog zonder verhuizing elk ineens in een andere gemeente. (Foto: Janneke Severs-Hilgeman) (Foto: Picasa)

Hoe twee dorpen werden versnipperd

Voor een gemeentehuis-tentoonstelling in Linschoten gaf de familie G. den Hartog uit Snelrewaard een klein pakketje te leen aan de Vereniging Oud-Linschoten (VOL). Het bleek waardevol voor de bescheiden expositie in de hal van het 'gemeentehuis' te Linschoten op zaterdag 14 september van 10.00 tot 16.00 uur.

LINSCHOTEN / SNELREWAARD - In de verpakking bevond zich een ingelijst landkaartje van de gemeente Snelrewaard. De tekst 'Ter herinnering aan de gemeente Snelrewaard; Bij opheffing daarvan aangeboden door het Gemeentebestuur'. Het gekleurde wapen van Snelrewaard werd aan het documentje toegevoegd. Het kaartje is afkomstig uit de Gemeenteatlas van Nederland opgetekend door J.Kuyper (1871). De 'uitnodiging afscheidsraad' is gedateerd 8 december 1988 en ondertekend door burgemeester J. Berentschot en gemeentesecretaris F.J.I. van Gaal. Ook de 9e jaargang nr.6, de sloteditie, van het Voorlichtingsblad van de Gemeenten Linschoten en Snelrewaard 'Langs de Linschoten' werd door Gerrit den Hartog veilig bewaard.
Linschoten en Snelrewaard deelden dezelfde burgemeester en niet onbelangrijk ook het gemeentehuis te Linschoten. Voor de bouw van het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat werden raadsvergaderingen afzonderlijk van elkaar gehouden in de raadskamer, de huidig opkamer, van de naam zegt het al: Het Wapen van Linschoten & Snelrewaard. Nadat in 1919 het nieuwe gemeentehuis in gebruik werd genomen betekende dat ook een nieuw onderkomen voor het gemeentearchief en -bestuur van Snelrewaard. Het is dan ook niet vreemd dat inwoners van Snelrewaard in Linschoten voor de wet trouwden.
Na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 1989 werd het gemeentehuis gesloten. Een deel van de gemeente Snelrewaard viel na die datum onder Montfoort en de rest onder Oudewater. De gemeente Linschoten werd versnipperd over de gemeenten Montfoort, Oudewater en Woerden. Zonder te verhuizen en ook niet omdat ze dat wilden, kwamen de gezinnen van de gebroeders Aad en Gerrit den Hartog van de Waardsedijk in een andere gemeente te wonen. De ene helft van de tweeling woont nu in Montfoort, de andere in Oudewater.

Bruidsparen

Het is alweer 30 jaar geleden dat de Linschoten en Snelrewaard hun zelfstandigheid verloren. Voor de expositie in de hal van het gemeentehuis wordt daarom ook aan Snelrewaard aandacht besteed. Door het verzoek van de VOL voor bruidsfoto's van in Linschoten getrouwde bruidsparen voor de 'Bruidsparenexpositie' werd terecht ook gereageerd door inwoners uit Snelrewaard. Met de zelfde burgemeester is niet onwaarschijnlijk dat elk huisadres in het dorp eenzelfde lijstje ontving met daarin een exemplaar van de gemeente Linschoten. Een uitgave zou de VOL graag willen exposeren. Informatie: Secr. VOL: P. van 't Woud, tel. 0348 415890 en info@oud-linschoten.nl.

Shopbox

Meer berichten