Woningbouw locatie Schuylenburcht steeds concreter

Oudewater - De stedenbouwkundige visie voor de locatie Schuylenburcht is klaar voor behandeling door de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad deze visie heeft besproken en vastgesteld kan de architect in opdracht van de Woningraat een concreet ontwerp maken voor de realisatie van 65 sociale huurwoningen. Het gaat om duurzame en levensloopbestendige woningen, die voor alle doelgroepen aantrekkelijk zullen zijn.

De stedenbouwkundige visie geeft -op basis van de door de raad meegegeven uitgangspunten- richtlijnen voor het ontwerp. Door uit te gaan van verschillende bouwblokken, opgetrokken uit baksteen is het mogelijk een aantrekkelijk geheel te maken. Het biedt doorkijkjes naar de omgeving en sluit wat omvang betreft goed aan bij de omliggende bebouwing. De nieuwbouw moet aan alle kanten aantrekkelijk zijn. Naast plek voor 80 auto's komt er ruimte voor groen en waterpartijen. Bij hevige regenval wordt hier overtollig water opgevangen. Het zal om duurzame en gasloze woningen gaan.

Nadat de stedenbouwkundige visie door de raad is vastgesteld wordt dit verder uitgewerkt in het bestemmingsplan. Ook komt er een informatiebijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden. In deze fase zal tevens het ontwerp van de architect bekend zijn. De sloop van het oude gebouw wordt vanaf september voorbereid en gaat vanaf januari echt van start. In de tweede helft van 2020 hopen we met de bouw te kunnen starten.

De Schuylenburcht staat al sinds 2017 voor het grootste gedeelte leeg. Op dit moment maakt alleen het hospice nog gebruik van enkele ruimten. Per 1 december zullen ook zij verhuisd zijn naar een andere locatie.

De 65 nieuwe woningen zijn bedoeld voor alle doelgroepen. Van jong tot oud. Het gaat om levensloopbestendige woningen, waarbij het mogelijk is om zorg op afroep in te schakelen. De woningen zullen zoveel mogelijk aan Oudewaternaren toegewezen worden. Mede daarom adviseert de Woningraat geïnteresseerden zich nu al in te schrijven als woningzoekenden bij WoningNetRegioUtrecht.nl

Shopbox

Meer berichten