De ondertekening van de Green Deal Zorg door de gemeente Oudewater en De Wulverhorst  (Foto: Alex de Kuijper)
De ondertekening van de Green Deal Zorg door de gemeente Oudewater en De Wulverhorst (Foto: Alex de Kuijper) (Foto: Alex de Kuijper)

Ook De Wulverhorst gaat verduurzamen

Oudewater - Wethouder Bas Lont van duurzaamheid en bestuurder Joyce Jacobs van Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst hebben de Green Deal Zorg ondertekend.

Met het ondertekenen van deze samenwerkingsovereenkomst wordt er invulling gegeven aan de ambities van zowel de gemeente Oudewater als van de zorgsector om te verduurzamen. De Green Deal Zorg is een provinciebrede aanpak waarin zorgorganisaties en gemeenten afspraken maken over het verduurzamen.
Zorgorganisatie De Wulverhorst spreekt af dat zij stappen zetten in de verduurzaming van haar bedrijfsvoering en vastgoed. Zo onderzoekt de Wulverhorst met gebouweigenaar Habion de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen.
De gemeente ondersteunt De Wulverhorst op haar beurt door de inzet van adviseurs en het organiseren van een platform waarin kennis en ervaringen worden uitgewisseld.

De gemeente Oudewater heeft de ambitie om in 2030 de CO2 uitstoot met 50% te verminderen ten opzichte van 1990, gelijk aan de landelijke ambitie.

Wethouder Lont is dan ook erg blij dat De Wulverhorst zich heeft aangesloten bij deze Green Deal Zorg. ''Het halveren van de CO2 uitstoot in Oudewater is iets wat we echt samen moeten aanpakken.''

Verduurzamen in de zorg

Zorgorganisaties zijn grootverbruikers van energie, water, voedsel, grondstoffen en vervoer. Om deze reden vinden steeds meer zorgorganisaties het vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan het goed omgaan met de aarde. In de provincie Utrecht zijn zorginstellingen en ziekenhuizen daarom al langer met het thema verduurzaming aan de slag. Dit is ook een taak die de zorgsector heeft meegekregen vanuit het klimaatakkoord. De ervaringen zijn positief en de zorgorganisaties zijn vaak verrast dat ze al veel duurzaam doen, maar ook dat er nog veel meer kan en dat er steeds meer vanuit de medewerkers wordt meegedacht.

Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Oudewater en Woon- en Zorgcentrum De Wulverhorst zijn 19 zorgorganisaties en 13 gemeenten aangesloten op deze aanpak. En het worden er steeds meer. Inmiddels hebben 57 locaties al zichtbare resultaten geboekt en hebben daarvoor certificaten ontvangen.

Foto-onderschrift:

Shopbox

Meer berichten