Spannende spanning


Foto: Kees Winkelman
Column: Wethouder(s)

Spannende spanning

De energietransitie en aanpak van klimaatverandering, steeds vaker hoor je er over. Onderwerpen die gaan over de toekomst. Samen maken we de toekomst, ook als het gaat om onze energiewereld. Samen zijn we toekomstmakers en dat is spannend.
Een belangrijk vraagstuk waar we momenteel als gemeente mee bezig zijn, is energie opwekken in de toekomst; wat kunnen en willen we opwekken?

Samen zijn we toekomstmakers

Samen zijn we toekomstmakersVanuit de rijksoverheid is een opdracht verstrekt aan alle gemeenten. We moeten volgend jaar aangeven hoe we denken bij te dragen aan de toekomstige energieopwekking binnen onze regio. Dat heet een Regionale Energie Strategie (RES). Netbeheerders zitten ook aan de overlegtafel. Een wereld die ik tot nu toe niet kende. Afgelopen week was ik met enkele collega's op werkbezoek bij netbeheerder Stedin.
Ik denk dat algemeen wordt erkend dat onze energiewereld verandert, maar hoever willen en kunnen we mee gaan? Willen we zelf ook veranderen? Tijdens het werkbezoek werd mij duidelijk dat de verandering heeft ook grote impact op ons energienet. We hebben meer inzicht nodig in de techniek en feiten. Energie opwekken met windmolens en zonnepanelen is technisch mogelijk. Wat ik me nooit echt realiseerde, is dat die opgewekte stroom ook aangesloten moet worden op ons energienet.
Dat energienet is vooral aangelegd op de levering van energie die in de buurt ligt van steden en bedrijventerreinen. Met name voor energieopwekking met zon en wind wordt ook naar open gebieden gekeken. Zoals die in Montfoort, de Lopikerwaard en het Groene Hart.
Goed om over na te denken, maar laten we ook de feiten blijven zien.

wethouder Jocko Rensen - Montfoort

Shopbox

Meer berichten