Waterschap verbetert kade langs oostkant Montfoortse Vaart

Montfoort - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat de kade aan de oostkant van de Montfoortse Vaart versterken. De kade ligt langs de Cattenbroekerdijk, vanaf de Lindeboomsweg in Montfoort tot aan de kruising Weidepad-Cattenbroekerdijk. 

De werkzaamheden zijn nodig, omdat de kade niet voldoet aan door de provincie opgestelde veiligheidseisen. De kade is te laag en niet stabiel genoeg is. 

Ploegam uit Oss verwijdert de oude beschoeiing vanaf een ponton op het water en trilt een nieuwe stalen damwand de grond in. Er kan dan enige geluidshinder ontstaan door het trillen van de damwand. 

Het werk duurt tot april 2020.

De inzet is om de weg maximaal open te houden tijdens de werkzaamheden. De Cattenbroekerdijk is immers een belangrijke ontsluitingsweg voor bewoners, landbouwverkeer en fietsende schooljeugd. Geprobeerd wordt de hinder zoveel mogelijk te beperken. 
 
Op de website van het waterschap is meer informatie te vinden: www.destichtserijnlanden.nl/projecten, onderdeel projecten per gemeente.  

Shopbox

Meer berichten