Een druk bezochte afscheidsreceptie van burgemeester Pieter Verhoeve en zijn gezin in De Klepper. (Foto: Paul van den Dungen)
Een druk bezochte afscheidsreceptie van burgemeester Pieter Verhoeve en zijn gezin in De Klepper. (Foto: Paul van den Dungen) (Foto: )

Niets dan lof voor Pieter Verhoeve

Het officiële afscheid van burgemeester Pieter Verhoeve begon vrijdagmiddag met een bijeenkomst in de Grote of Sint Michaëlskerk in Oudewater en kreeg een vervolg in De Klepper met een afscheidsreceptie.

Oudewater - Er waren mensen die zeiden "Eigenlijk had de Koning hier ook even moeten zijn", maar die wist zich vertegenwoordigd door Hans Oosters, Commissaris van de Koning in de provincie Utrecht en met hem was ook de oud CdK, Willibrord van Beek aanwezig. De scheidend burgemeester werd veelvuldig toegesproken en niet in de laatste plaats door zijn collega's uit Montfoort en Woerden, die hem mooie cadeaus overhandigden. Uit handen van wethouder en locoburgemeester Bob Duindam ontving hij de zilveren Stadspenning. Verschillende vertegenwoordigers van verenigingen gaven acte de présence. Aan het einde van haar toespraak benoemde Nell van Gool, voorzitter van de Geschiedkundige Vereniging Oudewater, Pieter Verhoeve tot erelid en overhandigde hem de daarbij behorende oorkonde.

Tal van inwoners uit Oudewater waren naar De Klepper gekomen om Pieter en zijn echtgenote Marja de hand te drukken, al dan niet vergezeld van een cadeau. Rob Grem, oud-secretaris van de Culturele Raad vindt dat Verhoeve een echte verbindingsman is geweest. Daar kan Nell van Gool zich wel in vinden, maar voegt daar aan toe dat hij een hardwerkend, vriendelijk, spontaan maar vooral gewoon mens is gebleven. Zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van de stad. Gevraagd naar een ruimte voor de Geschiedkundige Vereniging Oudewater, duurde het niet lang voor hij de zolder van het stadhuis aan de Visbrug beschikbaar stelde.

Marcel Heijmans noemt hem een man naar zijn hart die hij zeker gaat missen.

Trudy van Valderen is stadhuisbode en maakte Pieter Verhoeve de afgelopen zeven jaar van dichtbij mee. Woorden als joviaal, spontaan, laagdrempelig, open en heel sociaal komen zonder enige hapering over haar lippen. Dat gebeurt ook bij Rien Lindeman, tot zijn pensionering directeur bij hotel Abrona. Hij noemt Verhoeve een echte burgervader die hier in Oudewater zeer zeker op zijn plaats was.

Marieke Teitink, sinds juni directeur bij Woningraat, kenmerkt Verhoeve als razend enthousiast, met pretoogjes, maar zeer zeker verbindend. Typeringen als "Recht door zee, open, goed benaderbaar, verfrissend, jong, ook in zijn ideeën en vanaf het eerste moment zichtbaar" zijn de woorden van ondernemer Hans van Raay. Ook Monique van den Hoogen roemt zijn gave om mensen te verbinden. Hij kent heel snel de namen van mensen en weet die vaak feilloos aan familiebanden te koppelen.

René Vergouwen, bevelvoerder bij de brandweer Oudewater vindt Pieter Verhoeve toegankelijk, altijd bereikbaar. Wanneer hij nodig is op locatie of in de kazerne, dan is hij er.

De schattingen lopen uiteen, maar zeker zo'n 300 belangstellenden drukten Pieter, Marja en hun aanwezige kinderen Anne-Lotte, Emmelyne en Charlène de hand.

Shopbox

Meer berichten