Een actiegroep BOM - Behoud Ouderenzorg Montfoort -  zet zich in tegen sluiting van De Bloesemhof. (Foto: Paul van den Dungen)
Een actiegroep BOM - Behoud Ouderenzorg Montfoort - zet zich in tegen sluiting van De Bloesemhof. (Foto: Paul van den Dungen) (Foto: )

Sluiting Bloesemhof slaat in als een bom

Zorginstelling De Rijnhoven moet om financiële redenen noodgedwongen twee van haar locaties in Montfoort sluiten. De Vlinderhof, met dagbesteding, en het kleinschalige verpleeghuis de Bloesemhof sluiten binnenkort hun deuren. Voor de ouderen die hier dagelijks gebruik van maken moet een nieuwe plek worden gevonden, inclusief verhuizing naar buiten Montfoort. Een aantal inwoners heeft inmiddels de actiegroep BOM opgericht: Behoud Ouderenzorg Montfoort.

Montfoort - Het besluit van De Rijnhoven om de beide locaties te sluiten is in Montfoort als een bom ingeslagen. Wat nu nog rest is heel veel onbegrip. De Bloesemhof sluit per 1 maart 2020 haar deuren, maar De Vlinderhof doet dit al per 1 januari a.s. Volgens Trudy Prins, directeur van De Rijnhoven kost de Bloesemhof ieder jaar 4 ton meer dan er wordt opgebracht. Prins zegt in het Algemeen Dagblad dat dit tekort wordt veroorzaakt door de inhuur van uitzendkrachten en detacheringsbureaus. "Die mensen kosten 2,5 keer zoveel als vast personeel. Toch moeten we wel, omdat ook wij last hebben van de krapte op de arbeidsmarkt." Wethouder Jocko Rensen heeft in diezelfde publicatie al laten weten, aandacht te hebben voor de zorg van de inwoners. Daarnaast noemt hij de sluiting onwenselijk en een uiterst verdrietige situatie. Volgens de wethouder had de gemeente niets kunnen doen om sluiting te voorkomen, omdat de Bloesemhof niet wordt gefinancierd door de gemeente, maar vanuit de landelijke Wet langdurige zorg. Daarom kan er door de gemeente niet worden bijgedragen aan de financiering van het verpleeghuis. De Rijnhoven noemt als voornaamste reden dat er te weinig klanten worden doorverwezen vanuit de gemeentelijke WMO en wijst daarbij naar de gemeente. Die meldt op zijn beurt dat ze het jammer vindt, maar er verder niets aan kan doen.

Veel inwoners van Montfoort gebruiken Facebook als uitlaatklep. Een aantal reacties daar is afkomstig van mensen die direct door het besluit van De Rijnhoven zijn getroffen. Zij hebben een vader, moeder of een ander familielid die door dit besluit al op korte termijn Montfoort noodgedwongen zal moeten verlaten. Emoties voeren de boventoon. "Diep triest", is een veelgehoorde mening. Ook wordt geopperd dat het beter is de financiering van andere projecten, zoals de bibliotheekvoorziening, meteen in te zetten om sluiting van De Bloesemhof te voorkomen. De rol van de SWOM vindt men zwaar onderbelicht, maar ook de rol van de gemeente Montfoort mag wel wat meer transparantie hebben. ''Gemeente, ben dus duidelijk naar je inwoners en doe dat in duidelijke mensentaal. Het zijn hier tenslotte een aantal kwetsbare oudere inwoners van Montfoort die nu de dupe zijn van een over hun hoofden gevoerd, maar onbegrijpelijk beleid.'' En: ''De gemeente Montfoort kan kennelijk niet meer zorgen voor zijn eigen ouderen en dat is pas een diep trieste constatering.''

Iedereen wacht af wat het bestuurlijk spoedoverleg met De Rijnhoven zal opleveren.

Shopbox

Meer berichten