Gemeenteraad, Burgemeester en wethouders,
Gemeenteraad, Burgemeester en wethouders, (Foto: )

Bureaucratie

Bij bureaucratie denkt iedereen snel aan dé overheid. Dat is in grote lijnen waar. Maar minder bij de gemeente. Het loket benaderen bij de gemeente is aanzienlijk makkelijker dan bij provincie, waterschap of ministerie. Maar ons loket wijst ook vaak door. Naar milieudiensten en ook voor de jeugdzorg.


De afgelopen week stonden de kranten weer eens bol over de jeugdzorg en wat daarin mis was. De schuld van de gemeenten. Jeugdzorg instellingen klagen onder andere over bureaucratie. Laten we die burger voor nu centraal houden. Die heeft volgens mij pas recht van klagen. Er zijn namelijk net zoveel dossiers over een jeugdige (en zijn of haar gezin) als er hulpverleners bij het gezin betrokken zijn, plus één (het gemeentelijke dossier). Het is helaas een bekend gegeven dat bij elke nieuwe hulpverlener het verhaal over wat er aan de hand is opnieuw gedaan moet worden. En ieder met hun eigen vragenlijsten. Die worden ook niet op elkaar afgestemd. U begrijpt dat is de schuld van de gemeente.
Nog niet zo heel lang geleden bepaalde elke professional hoe een onderdeel in de auto werd vastgemaakt, met als gevolg dat boutjes en moertjes konden verschillen tussen dynamo, accu en startmotor. Zonder enige noodzaak. Inmiddels is dat ondenkbaar en kan je met één sleutel, in plaats van met een hele gereedschapskist deze onderdelen verwijderen.
Deze parallel mag ik niet trekken want een auto is toch echt wat anders dan een hulpbehoevende jeugdige. Dat is waar en tegelijk, allebei is mensenwerk. Toch, als iets niet goed gaat, dan doe je er verstandig aan stapje voor stapje te kijken hoe we dat beter krijgen. Of het nou de jeugdzorg is of een auto maakt daarbij niet uit. Uiteindelijk blijft er dan één gezamenlijk te gebruiken vragenlijst over. Of tenminste snap je wat je voorganger bedoeld heeft en kan je dat overnemen. Zo niet in Nederland. Nee, dan gaan we voor een stelselwijziging. Het is een standaard reflex. Dat heet kind met badwater weggooien. In de Jeugdzorg extra wrang. Ik ben positief gestemd. Er is een wereld te winnen.

wethouder Bob Duindam - Oudewater

Shopbox

Meer berichten