Na de toespraken werden meerdere korpsleden naar voren geroepen voor het in ontvangst nemen van hun behaalde diploma's en hun welverdiende onderscheidingen. (Foto: Brandweer Oudewater/René Vergouwen)
Na de toespraken werden meerdere korpsleden naar voren geroepen voor het in ontvangst nemen van hun behaalde diploma's en hun welverdiende onderscheidingen. (Foto: Brandweer Oudewater/René Vergouwen) (Foto: Brandweer Oudewater/René Vergouwen)

Bewogen jaar Oudewaterse brandweer

Tijdens de haar nieuwjaarsreceptie van de VRU-brandweerpost Oudewater zijn zaterdagmiddag naast het uitwisselen van de nieuwjaarswensen ook de behaalde diploma's en onderscheidingen uitgereikt. Bovendien werd teruggeblikt op 2019. ''Een bewogen jaar.''


Oudewater - Voordat aan de uitreikingen kon worden begonnen, kwamen er eerst drie sprekers aan het woord. Postcommandant Jurjen Zeinstra gaf aan dat het een bewogen jaar in 2019 is geweest, niet alleen waren er bijzondere incidenten waar de brandweer hun inzet bij hadden, maar ook in de privéomstandigheden van diverse leden en oud-leden. Ook de nieuwe taak verzorgingsgroep-west, met vele inzetten sinds april 2019, geeft extra inzet van de leden van de post. De brandweer is 70 keer in actie geweest voor incidentbestrijding en 28 keer voor klein logistiek.
Na de postcommandant nam waarnemend burgemeester Wim Groeneweg het woord. Ondanks zijn korte aanwezigheid in de gemeente Oudewater geeft hij aan dat hij de brandweer een warm hart toedraagt. Het mogelijk uit dienst gaan van de tweede tankautospuit is ook wat hem betreft niet bespreekbaar. Hij sprak zijn waardering uit voor de inzet van de brandweer, maar bedankte ook de partners van de leden omdat zij ook er voor zorgen dat de leden hun taak kunnen en mogen uitoefenen. Ook sprak hij de waardering uit naar de oud-leden die nog hun betrokkenheid hebben dat zij hierbij aanwezig zijn.
Namens de Brandweer Veiligheidsregio Utrecht sprak hoofd brandweer-repressie Ton Klever ook zijn waardering uit voor de inzet van de leden van de brandweer. Ook zijn we het niet altijd met elkaar eens, hij vond dat hij desondanks altijd welkom was in Oudewater.
Er zijn dingen veranderd de afgelopen jaren en ook de komende jaren gebeurt dat. Een van de veranderingen is de wijze van optreden bij branden, de nieuwe tankautospuit staat buiten en daarvoor moeten de leden een opleiding volgen vanwege het werken met zogenaamde O-bundels.

Brandmeester

Daarna nam burgemeester Wim Groeneweg opnieuw het woord. Als eerste verzocht hij Daan Douma naar voren te komen om zijn diploma manschap A in ontvangst te nemen. Wytse Zeinstra ontving zijn diploma 'brandweerchauffeur zwaar'. Toen werd Arnoud Melkert naar voren geroepen. Hij ontving zijn diploma voor bevelvoerder. Na de diploma en de bos bloemen werd hij tussen de waarnemend burgemeester en de postcommandant geplaatst. Zijn oude rang werd van zijn schouders gehaald en vervangen door de rangonderscheiding Brandmeester.

Medailles

Na de diploma's werden de onderscheidingen uitgereikt. Namens de Koning werden de Vrijwilligersmedailles uitgereikt. Alle medailles werden door de waarnemend burgemeester opgespeld. Richard Buser ontving de oorkonde Vrijwilligersmedaille en medaille voor 15 jaar lidmaatschap bij de brandweer. Vervolgens ontving Wytse Zeinstra de oorkonde en onderscheiding, van Brandweer Nederland, voor 12½ jaar Brandweerdienst.
Daarna werden in een keer André Oosterlaken, Robbert Oosterlaken en John Oosterlaken naar voren geroepen. Zij ontvingen eerst de oorkonde en Vrijwilligersmedaille voor 20 jaar en daarna de onderscheiding voor 20 jaar Brandweerdienst, de oorkonde met de bijbehorende medaille.
Vervolgens werd Ardy de Goeij onderscheiden met de Vrijwilligersmedaille voor 25 jaar en de onderscheiding voor 25 jaar Brandweerdienst. Hij ontving voor beiden jubilea de oorkonde met bijbehorende medaille.
Bij alle leden werden de onderscheidingen opgespeld door de waarnemend burgemeester en ontvingen de jubilarissen uit handen van het hoofd brandweer-repressie een bos bloemen en overhandigde postcommandant Jurjen Zeinstra de bijbehorende batons voor op hun uniform.

Na afloop gingen de leden die naar voren werden geroepen op de foto.


Op de foto
Van links naar rechts achterste rij: Postcommandant Jurjen Zeinstra, Hoofd brandweerrepressie Ton Klever, waarnemend burgemeester Wim Groeneweg, Richard Buser, Arnoud Melkert, John Oosterlaken, Robbert Oosterlaken en André Oosterlaken.
Voorste rij: Ardy de Goeij, Wytse Zeinstra en Daan Douma.

Shopbox

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden