Logo zenderstreeknieuws.nl

Praat mee met de gemeente Montfoort over cultureel erfgoed

Alle bewoners van Montfoort en Linschoten zijn van harte welkom om mee te denken én mee te doen bij het opstellen van een zogeheten cultuurhistorische waardenkaart. Dinsdag 4 februari is er een eerste bewonersavond.

Montfoort/Linschoten - Op de kaart komen Rijksmonumenten te staan, gemeentelijke monumenten, karakteristieke bomenlanen, dijken, akkers en panden uit de wederopbouwperiode. De resultaten van de bewonersavond vormen de input voor het opstellen van de kaart, omdat niemand Montfoort en Linschoten beter kent dan de inwoners zelf.
Het uiteindelijke doel is alle monumentale en historische kenmerkende elementen vast te leggen. Aan de hand van de kaart kunnen initiatiefnemers van ruimtelijke plannen rekening houden met het cultureel erfgoed. Dit is overigens wettelijk verplicht.
Vanaf opengestelde openbare wegen en eigen wegen zijn eerst de gebouwen en historische landschapselementen geïnventariseerd en gefotografeerd door het bureau SB4 en van een waardering voorzien. De eerste bewonersavond op dinsdag 4 februari staat in het teken van actief meedenken en praten over de eerste bevindingen aan de hand van een aantal grote kaarten. De avond begint om 19.00 uur in het Huis van Montfoort. Zie ook www.montfoort.nl.

Shopbox

Meer berichten