Oudewater als vestingstad op de kaart

Oudewater - In opdracht van gemeente Oudewater en de provincie Utrecht is een streefbeeld geschreven dat laat zien hoe de Oudewaterse cultuurhistorie optimaal benut kan worden. Dat Oudewater een vestingstad is, bleef tot nu toe onderbelicht. Oudewater op de kaart zetten als vestingstad biedt nieuwe kansen op het gebied van recreatie en toerisme, blijkt uit dit ideaalbeeld. Ook dient het als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkeling.

In de zomer van 2018 hebben gemeente Oudewater en de provincie Utrecht een Cultuurpact gesloten. Dit pact richt zich op de beleving van de Oudewaterse cultuurhistorie door inwoners en toeristen. Hierna gaven de gemeente en de provincie opdracht voor het schrijven van een streefbeeld om in kaart te brengen hoe we deze beleving zo optimaal mogelijk maken.

Oudewater staat bekend om 'de Oudewaterse moord', de fraaie panden uit de 17e eeuw, de touwindustrie en de Heksenwaag. Dat Oudewater een vestingstad is, is minder bekend en zichtbaar. Het geschreven streefbeeld laat zien dat de oude vestingstad juist kansen biedt om het verleden van Oudewater zichtbaar en ervaarbaar te maken.

Het streefbeeld is bedoeld als inspiratiebron. Het laat zien waar kansen liggen voor nieuwe initiatieven en projecten op het gebied van recreatie en ruimtelijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld het uitstippelen van een nieuwe stadswandeling of het ontwerpen van nieuwbouw, passend in een historische vestingstad.

Het streefbeeld wordt op 4 maart via het Toeristisch Cultuur Platform Oudewater gedeeld met geïnteresseerden. Dan kijkt men gezamenlijk naar kansen.

Shopbox

Meer berichten