Meester-schilder Henk Bak bezig met het oudste kinderzerkje op de Hervormde begraafplaats. (Foto: Janneke Severs-Hilgeman)
Meester-schilder Henk Bak bezig met het oudste kinderzerkje op de Hervormde begraafplaats. (Foto: Janneke Severs-Hilgeman) (Foto: )

Oud kindergrafje als symbool voor anonieme kindergraven

Niet elk graf heeft een gedenksteen. Er waren tijden dat het verlangen om er een te plaatsen er zeker was, maar het geld daarvoor ontbrak. Tijdens de sfeervolle 'Lichtjesavond' heeft iedereen gelegenheid om te herdenken.

LINSCHOTEN - In de tijd dat penicilline en vaccinaties nog niet werden toegepast was de kindersterfte hoog. Soms stierven meerdere kinderen uit een gezin in korte tijd. Er was nauwelijks geld voor eten, dokterskosten of begrafenissen. Graven werden daarom zelden voorzien van een zerk. Het graf van Jan van Oosterom op de Hervormde begraafplaats was een uitzondering. Jan was het enige kind van Johannes en Fijtje van Oosterom uit Cattenbroek. De sympathieke herenboer was tevens Heemraad en bekleedde in gemeente en kerk bestuurlijke functies. Hun zoon zat in de eerste klas van de lagere school toen hij viel op het met grind verharde schoolplein. De open wond veroorzaakte bloedvergiftiging waardoor Jantje steeds zieker werd en op 9 juni 1932 overleed in een Utrechts ziekenhuis. Er heerste grote verslagenheid in het dorp. Op maandag 13 juni vond de begrafenis plaats. Een imposante rouwstoet van zwarte koetsen arriveerde bij de begraafplaats. Traditiegetrouw werd het kistje ten grave gedragen door buurmannen in het zwart. Bij het nederdalen der kist zongen schoolkinderen Psalm 103 vers 8:. "Gelijk het gras is ons kortstondig leven".
Jan werd begraven links van het baarhuisje, een klein kindergrafje tussen indrukwekkende familiegraven. 'Hier rust onze eenigste lieveling' staat op de grafsteen. De groeve werd anders dan de naamloze kindergraven nooit geruimd. Toen dat toch dreigde te gebeuren, werd de eigenaar van de begraafplaats verzocht om het grafje, inmiddels geflankeerd door moderne grafstenen, te sparen. Het college van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente gaf hieraan gehoor. Het scheefgezakte en vervallen grafje werd gereinigd. De verfloze belettering en verroeste ijzeren steensteun van verf voorzien en plantjes gepoot. Meester-schilder Bak, Vicas Tuinontwerpen en Smorenburg Tuinen verleenden belangeloos medewerking.

Lichtjesdag in Linschoten

Als symbool voor het enorme aantal kinderen dat in het vooroorlogse Linschoten op deze begraafplaats anoniem een laatste rustplaats vond kan vanaf Lichtjesavond bij het grafje van Jan een lichtje worden geplaatst. 'Lichtjesavond' wordt gehouden op donderdag 13 februari van 19.00 tot 21.00 uur. Ter hoogte van 't Kruispunt en de verlichte begraafplaats aan de Nieuwe Zandweg. Bij een lief- en leedboom en algemeen monument kunnen kaartjes en lichtjes worden geplaatst voor hen die worden gemist.

Shopbox

Meer berichten