Kinderburgemeester Tijn Trijssenaar kreeg als eerste de opvallende, nieuwe flyer met 'Hey, Jij daar!' (Foto: Margreet Nagtegaal)
Kinderburgemeester Tijn Trijssenaar kreeg als eerste de opvallende, nieuwe flyer met 'Hey, Jij daar!' (Foto: Margreet Nagtegaal) (Foto: Margreet Nagtegaal)

Het Weesbestuur helpt jonge mensen

Tijdens een netwerklunch met afgevaardigden van kerken, zorginstanties, scholen, jeugdzorg e.a. maakte Het Weesbestuur Oudewater zich op 4 februari bekend. Tot op heden deden zij in het verborgene hun werk voor jongeren, maar vanaf willen ze duidelijk vindbaar zijn in een maatschappij die, net als vroeger de weeskinderen, nog steeds kwetsbare jongeren heeft die geholpen moeten worden.

Oudewater – Het Weesbestuur bestaat al eeuwenlang. Officieel heette het 'Stichting Het Weesbestuur der Hervormden' en zoals de naam al suggereert, ontstaan in een tijd waarin er veel weeskinderen waren en er voor hen geen goed netwerk was en ze er op veel terreinen, maar zeker ook financieel alleen voor stonden. Het Weesbestuur kan je één van de best bewaarde geheimen van Oudewater noemen omdat ze hun werk eeuwen in stilte deden. Met de presentatie van een nieuwe website en flyer is aan die stilte een eind gekomen.
Ad de Regt, Dick Slager en Jaap de Wit van het bestuur legden deze stap uit. Dick: "Er is nu veel meer zorg door de overheid, maar er zijn ook nu jongeren die net tussen alle regels door niet de juiste mogelijkheden krijgen. In die situaties kunnen wij met geld inspringen om kwetsbare jongeren eerlijke kansen te geven. We treden uit de anonimiteit zodat jongeren ons weten te vinden.''
Ad de Regt vult aan, "Het Weesbestuur wil helpen in situaties waarin niemand anders helpen kan. Wij willen er zijn voor hen die net buiten de boot vallen. Jongelui tot 27 jaar kunnen zich zelf melden via de website. Er wordt altijd gecheckt of je zelf al hulp hebt gevraagd bij familie of de overheid."
Het Weesbestuur is er alleen voor financiële ondersteuning waarbij er geen familie is of een instantie die iets kan betekenen. Ze zijn er niet voor zorg of begeleiding. Een voorbeeld uit de praktijk waarin Het Weesbestuur iets kon doen was een aanvraag van een jongeman met autisme. Om in zijn eigen onderhoud te voorzien had hij een groot rijbewijs nodig, maar kon dat zelf niet betalen. Toen kon het Weesbestuur bijspringen. Ze willen bijdragen aan zelfstandigheid en een kansrijk bestaan. Ad de Regt; "Je hebt recht op voorzieningen en ondersteuning als je er niet zelf uitkomt. Daarop kun je aanspraak maken, allereerst bij je gemeente. Maar als dat niet lukt of niet past, dan willen wij er zijn."
De samenwerking met zorginstanties, jongerenwerkers en kerken is voor Het Weesbestuur erg belangrijk. Daarom zijn zij juist uitgenodigd bij deze nieuwe start. "Het is goed dat het Weesbestuur uit de schaduw naar voren treedt en bijspringt waar mogelijk zodat ieder voluit kan meedoen in de samenleving." De opvallende nieuwe flyer met 'Hey, Jij daar!' zal overal te vinden zijn. Kinderburgemeester Tijn Trijssenaar mocht tijdens deze bijeenkomst het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

Jongeren en jeugdconsulenten kunnen via www.hetweesbestuur.nl een verzoek voor ondersteuning indienen bij het Weesbestuur.

Shopbox

Meer berichten