GroenWest geeft middeninkomens korting in vrije sector

Montfoort / Regio - Woningcorporatie GroenWest ziet dat huishoudens met een middeninkomen steeds vaker in de knel komen op de woningmarkt. Koop is te duur en voor de sociale huur is het inkomen voor deze groep te hoog. Daarom wil GroenWest een groot deel van haar vrije sectorhuurwoningen met korting verhuren, zodat deze toegankelijk en betaalbaar worden voor deze groep.

Het gaat niet om slechts een paar huishoudens. In de regio van GroenWest heeft 10 tot 12% een middeninkomen van circa 40.000 tot 50.000 euro. ''We willen meer kansen creëren voor deze grote groep woningzoekenden, die nu tussen wal en schip vallen.''

GroenWest heeft onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om deze groep woningzoekenden te helpen met extra aanbod. Directeur-bestuurder Karin Verdooren van GroenWest licht de maatregelen toe: “Zo hebben we kort geleden een vrije sector huurwoning die eerst € 1.000 per maand kostte, nu voor € 835 verhuurd aan een huurder met een middeninkomen, die een sociale huurwoning achterlaat. En daarmee kan die sociale huurwoning weer verhuurd worden aan een kandidaat met een passend inkomend. Daarnaast willen we bij nieuwbouwprojecten naast sociale huurwoningen ook een deel vrije sectorhuurwoningen bouwen en gaan we de vrije ruimte binnen de woningtoewijzingsregels meer benutten.”

Huurdersvereniging Weidelanden is blij dat GroenWest meer gaat doen voor middeninkomens. Eerder trokken zij hierover aan de bel bij GroenWest. Voorzitter Jan Peltenburg: “Huurders met een middeninkomen kunnen vaak geen kant op: ze maken op basis van hun inkomen weinig kans op een sociale huurwoning en de stap naar een koopwoning of een vrijesector huurwoning is te groot. Wij worden hier regelmatig over benaderd door onze achterban.”

Ook tijdens een themabijeenkomst over middeninkomens die GroenWest en de huurdersvereniging afgelopen najaar organiseerden, maakten huurders duidelijk dat er dringend behoefte is aan oplossingen. “Wij zijn heel blij dat GroenWest nu maatregelen gaat nemen”, aldus Peltenburg.

Shopbox

Meer berichten