Foto: Hans van Oosterhoudt

Niet genoeg plek voor nieuw scholencomplex achter Hoflandhal

Montfoort - Er is een complicatie opgetreden bij de geplande nieuwbouw van het Montfoortse scholencomplex achter de sporthal Hofland tussen de voetbalvelden. Bij nader inzien is de beschikbare ruimte te klein. Dit schrijft de gemeente in een nieuwsbrief die in de wijk is verspreid en ook op de gemeentelijke website staat.

Bij de onderhandelingen over de herinrichting van de sportvelden van de - toen nog - twee voetbalverenigingen was het de bedoeling dat er ruimte zou ontstaan voor nieuwe huisvesting van de basisscholen Hobbitstee, Howiblo en Graaf Jan. Nu dat niet gaat lukken, denkt de gemeente aan nieuwbouw op het perceel van de voormalige Hoflandschool aan de Parklaan.
Die locatie komt vrij doordat plannen voor sociale woningbouw met zorgfuncties op die plek niet haalbaar zijn vanwege te grote licht- en geluidsoverlast door de omliggende sportverenigingen.

De Montfoortse gemeenteraad stemde in december 2015 al in met de realisatie van een nieuw scholencomplex bij de Hoflandhal. Het oude scholencomplex aan de G. van Damstraat was en is hoognodig aan vernieuwing toe.

Het nieuwe complex moet ruimte bieden aan bijna zeshonderd leerlingen van de Hobbitstee, de Howiblo en de Graaf Jan van Montfoortschool, alsmede aan een Integraal Kindcentrum met kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie. Bovendien zou ook de nieuwe bibliotheekvoorziening er onderdak kunnen krijgen. Bij het uitwerken van de plannen in het afgelopen half jaar is gebleken dat er onvoldoende ruimte is tussen voetbalvelden en sporthal. Bovendien levert de verkeerssituatie problemen op.


Op de nu beoogde locatie van de voormalige Hoflandschool waren plannen in voorbereiding van GroenWest, Stichting Obliek en gemeente om een combinatie van sociale woningbouw met woonzorgvoorziening te realiseren. De licht- en geluidhinder van de sportvelden is daarvoor echter te groot. Voor de schoolgebouwen geldt dit niet, omdat die op andere tijden worden gebruikt dan sport.

Naar verwachting legt de gemeente nog deze zomer een plan voor aan de gemeenteraad. Het nieuwe schoolgebouw zou dan in 2022 opgeleverd kunnen worden.

Shopbox

Meer berichten