Veel dankbaarheid bij Arnold Klever (links) en Martin Weerstand van het IKO. (Foto: Margreet Nagtegaal)
Veel dankbaarheid bij Arnold Klever (links) en Martin Weerstand van het IKO. (Foto: Margreet Nagtegaal) (Foto: Margreet Nagtegaal )

Oudewaterse kerken trekken al 25 jaar gezamenlijk op

Met voorzitter Martin Weerstand en penningmeester Arnold Klever een gesprek over 25 jaar IKO. Het bestuur van het IKO is erg dankbaar als ze terugkijken.

Oudewater – Ruim 25 jaar geleden ontstond het verlangen om over de verschillende kerkmuren heen te kijken naar wat de kerken verbindt. Het was duidelijk dat er grote verschillen waren in geloofsbeleving, rituelen, dogma's en overtuigingen. "We willen graag de Bijbelse opdracht om één in Hem te zijn meer uitdragen en ervaren," legt Arnold uit. In de beginfase van het IKO gingen ze daarom op kerkenpad. Met een groep belangstellenden bezochten ze alle kerkelijke gemeenten in Oudewater. Het vertrouwen naar elkaar, het gesprek en de openheid werden hierdoor verbeterd. Martin legt uit, "Maar we moesten nooit te grote stappen maken. Wij ervaren het dat God ook alles heeft geleid." De Hervormde Kerk had vele jaren aarzelingen om zich aan te sluiten bij het IKO. Door toedoen van zowel burgemeester Pieter Verhoeve als Ds. R. de Koning- Gans is dat drie jaar geleden toch gebeurd. "Een speciale oecumenische gebedsdienst voor de slachtoffers van de aanslag in Parijs in 2015 en de gezamenlijke viering van 750 jaar stad, beiden in de Hervormde kerk, maakten diepe indruk op alle kerkgangers in Oudewater."
Nu zijn alle kerken vertegenwoordigd in het bestuur van het IKO. "Het mooie is dat iedereen gewoon zichzelf mag blijven, Je wordt niet gedwongen om je mening op te geven. Pas als iedereen het eens is nemen we een besluit." Elke woensdagavond is er een kort Woensdagavondgebed in de Oud Katholieke Kerk aan de Leeuweringerstraat 12 van 19.15 tot 19.45. "Een heel intiem samenzijn met ruimte voor persoonlijk gebed. Beurtelings wordt het door gelovigen uit verschillende kerken voorbereid." Het Woensdagavondgebed is dan ook de plek waar de viering van het 25-jarig bestaan zal plaatsvinden. Een aantal mensen die aan de wieg stonden van het IKO zullen ook aanwezig zijn en er is gelegenheid om elkaar de hand te schudden tijdens een receptie erna.

Het Interkerkelijk Overleg, kortweg IKO, viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. In 1995 werd het opgericht vanuit het verlangen om de gezamenlijkheid van het geloof in de God van de Bijbel te zoeken over de verschillende kerkmuren heen. Er is veel gebeurd in deze 25 jaar en inmiddels zijn alle kerken in Oudewater aangesloten. Op 25 maart zal het 25-jarig bestaan van het IKO gevierd worden tijdens een feestelijk Woensdagavondgebed in de Oud Katholieke kerk om 19.15. Aansluitend een receptie. Ieder is van harte welkom.

Shopbox

Meer berichten