Hanneke Stoof is lid van het kernteam van Stichting Met je Hart, afdeling Montfoort-Linschoten. (Foto: Paul van den Dungen)
Hanneke Stoof is lid van het kernteam van Stichting Met je Hart, afdeling Montfoort-Linschoten. (Foto: Paul van den Dungen) (Foto: )

Vraag ook eens een oudere aan tafel

Kwetsbare mensen verbinden, dat is de missie van de Stichting 'Met Je Hart' Montfoort-Linschoten. Zorgen dat mensen er voor elkaar zijn en dat ze elkaar ontmoeten. Een brug slaan tussen vergeten worden en aandacht krijgen.

Montfoort / Linschoten - Met regelmaat organiseert de Stichting Met je Hart ontmoetingen voor haar doelgroep. Hanneke Stoof van het kernteam: "Hoe leuk zou het zijn om eens een of twee ouderen te laten aanschuiven bij een gezin tijdens het avondeten. Dat zijn misschien een paar aardappeltjes meer en een stukje vlees, maar daarmee krijg je wel een hele gezellige maaltijd. Senioren, de kwetsbare groep in onze samenleving, die even uit hun dagelijkse sleur worden gehaald en die bij een gezin deelnemen aan een heerlijke maaltijd. Bedenk je eens wat dit voor die mensen betekent. Dankbaarheid alom."
Het is alweer een paar jaar geleden dat Babs van Geel, founder van de Stichting Met je Hart aanwezig was bij de oprichting van de nieuwe afdeling Montfoort-Linschoten. In het Wapen van Linschoten waren ook burgemeester Petra van Hartskamp en Anne-Wil Blankers aanwezig als ambassadeurs van de stichting. Sindsdien zijn er al heel wat activiteiten ontplooid om ouderen te laten genieten van mooie momenten en van nieuwe vriendschappen. Hanneke Stoof: "Wij hebben een kernteam van zeven personen en dat is de denktank van de lokale Stichting Met je Hart. Het organiseren van waardevolle ontmoetingen voor ouderen is een van onze activiteiten. Mede dankzij de geweldige inzet van de plaatselijke restaurants en hun gasten, maar ook bedrijven, organisaties, scholen en vrijwilligers doen ouderen weer mee in hun eigen buurt.''
Eens per maand is er de Stamtafel in het Wapen van Linschoten de Stamtafel. In Montfoort is dat eens in de zes weken in Het Oude Stadhuis. ''Daar eten wij dan met zes ouderen en twee vrijwilligers.. Sinds kort zijn wij een pilot gestart en zoeken nu gastgezinnen in Montfoort en Linschoten die het leuk vinden om tijdens de avondmaaltijd een of twee ouderen uit te nodigen om gezellig een hapje mee te eten. Ook onderzoeken wij of de ouderen dit een leuk initiatief vinden. De eerste geluiden zijn in ieder geval positief."
Inmiddels hebben zich zo'n 40 ouderen zich al bij de Stichting Met je Hart aangemeld. Dat is helemaal gratis en verplicht tot niets. Behalve het extra aardappeltje schillen wordt er aan de gastgezinnen gevraagd of zij hun gast(en) willen ophalen en ook weer thuisbrengen.

Ouderen die dit lezen en hiervoor belangstelling hebben kunnen zich (laten) aanmelden bij de Stichting 'Met je Hart' Montfoort-Linschoten. V oor de gastgezinnen geldt: Heb je ruimte aan tafel om 2 ouderen te ontvangen en die een keer gezellig mee te laten eten; meld je dan ook aan. 
Voor Montfoort is dat, Marijke van Duivendijk via het emailadres: marijke.vanduivendijk@metjehart.nl en voor Linschoten bij Hanneke Stoof via: hanneke@metjehart.nl 

Shopbox

Meer berichten