Foto: Vrijwillige Weidevogelvereniging Montfoort-Linschoten

Kievitsei, lente nabij....

MONTFOORT - Coronavirus of niet, de natuur gaat ongehinderd haar eigen gang. Zo ook op een maisperceel aan de Noord Linschoterzandweg waar een kievitsnest met vier eieren werd gevonden. 

Niet het eerste ei van Nederland, maar wel eentje hier in de buurt. Peter van den Brink van de Vrijwillige Weidevogelvereniging Montfoort-Linschoten vertelt dat open maispercelen voor de kievit ideaal zijn om daar hun nesten te bouwen. Regelgeving verbiedt dat het kievitsei nog in de hand kan worden getoond. Arie Kool, hier links op de foto, is de gebiedscoördinator van de Weidevogelvereniging. 

Shopbox

Meer berichten