Op R.K. Kerk Geboorte Johannes de Doper in Montfoort hangt de banner 'Ontmoeten raakt' als uitnodiging om ook in coronatijd elkaar te blijven bemoedigen. (Foto: Ben van Blokland)
Op R.K. Kerk Geboorte Johannes de Doper in Montfoort hangt de banner 'Ontmoeten raakt' als uitnodiging om ook in coronatijd elkaar te blijven bemoedigen. (Foto: Ben van Blokland) (Foto: Ben van Blokland)

Kerken in tijden van de coronacrisis

De kerkdeuren blijven grotendeels dicht vanwege de maatregelen rondom de coronacrisis. Alleen rouwdiensten vinden nog op zeer kleine schaal plaats. Een geheel nieuwe en onverwachte situatie. De kerken staan voor een grote uitdaging. We zochten contact met een aantal geloofsgemeenschappen.

Oudewater/Montfoort – In de Hervormde Gemeente Oudewater werd een aantal keer een geluidsopname gemaakt van een dienst met slechts een aantal ambtsdragers, de voorganger, de koster en organist. Ds. Roelof de Koning Gans merkt dat de liederen en gebeden die hij uitkiest en uitspreekt nu veel meer binnen komen. “Je beseft de ernst, en de verbondenheid die je ervaart met de luisteraar is aangrijpend en mooi.” De dienst vanuit de Hervormde kerk zal komende weken via lifestream ook zichtbaar zijn. Dat doen al veel kerken inmiddels. Ds. de Koning Gans ging in de middag veel op huisbezoek, dat kan nu niet meer. “Nu bel ik iedereen op. Soms bidden we via de telefoon. Het zijn soms aangrijpende gesprekken.” Pastor Jan Evertsen van de Ambassade van het Koninkrijk van God kon tot nu toe nog samenkomen omdat het een kleine gemeente is. “Natuurlijk namen we alle regelingen in acht. Maar vanaf nu zal een preek via lifestream te volgen zijn.” Elke dag informeert en bemoedigt hij zijn kerkgangers nu met een mail. “Het onderlinge contact levend houden is extra belangrijk. Deze tijd is echt een wake-up call voor ons allemaal. Het is geen oordeel van God, Hij wil nog steeds het goede doen voor mensen.”

Kaarsjes en kaartjes

Gerard Vendrig, voorzitter van de pastoraatgroep van de R.K. kerk in Montfoort, ziet dat de hele structuur van het kerkelijk leven weg is. “Alle vieringen zijn afgelast, het is wel mogelijk om van 10-12.00 op zondagochtend een kaarsje aan te steken in de kerk.” Wie een kerkdienst wil zien wordt verwezen naar de dagelijks vieringen via KRO- NCRV via internet. De parochianen blijven op de hoogte via de digitale Nieuwsbrief. Bijzonder zijn twee acties van deze kerk vanuit “Ontmoeten ráákt!”: ‘Een kaartje raakt’; verzamelt handgeschreven kaarten en tekeningen via een doos bij de grote supermarkten in Montfoort en Linschoten en deze kaarten worden bezorgt bij ouderen en mensen in zorginstellingen. Ze werken hierin samen met de SWOM. En het initiatief ‘Ik zal er zijn ….als jij mij nodig hebt’ is dagelijks te bereiken voor een praatje of hulp via het nummer 06-82703194.
De R.-K. kerk in Oudewater heeft ook alle vieringen geannuleerd. Ton Mastwijk, contactpersoon van de parochie in Oudewater, vertelt dat het helaas ook niet meer mogelijk is om een kaarsje aan te steken. “De ruimte daarvoor was te klein om 1,5 meter afstand te kunnen houden. De mensen zullen het thuis moeten doen. Er is veel overleg met andere parochies en het bisdom Rotterdam geeft veel richtlijnen voor nu.''

Bijzondere dingen

Ds de Hoop van de Protestante Gemeente Oudewater ziet dat er ook bijzondere dingen gebeuren. “Het lijstje van voorbede is nog nooit zo lang geweest. Er wordt meer dan normaal gedeeld.” Op hun website is een forum gestart waarop leden kunnen reageren. “Daar waren direct een paar mooie reacties.” Hij vertelt dat de drie grote kerken in Oudewater gezamenlijk een brief hebben opgesteld om hulp aan te bieden aan Futura en de Wulverhorst. “We willen beschikbaar zijn voor hen juist nu ze zo afgeschermd zijn.”
Evangelie gemeente Sion kon vanwege het kleine aantal bezoekers tot nu toe nog samenkomen, maar heeft op dringend advies van de Montfoortse burgemeester ook haar samenkomsten gecanceld. Oudste Betty Vuyk vertelt dat ze nog erg aan het zoeken zijn hoe nu verder. Ook zij zullen via lifestream te volgen zijn. Net als de Protestante Gemeente in Montfoort. Ds. Martha Verstoep vertelt dat er nu een complete dienst wordt gemonteerd, inclusief kinderwerkje en muziek. “Deze situatie vraagt om veel ‘omdenken’.'' Ze hoopt dat deze rare situatie uiteindelijk ook mooie dingen op zal leveren.
De kerken zullen nog minstens twee woensdagen achter elkaar hun klokken luiden. Een geluid van hoop en troost voor iedereen. Veel kerken hebben zich aangemeld bij een landelijke website www.nietalleen.nl.

Alle kerken hebben extra aandacht voor de ouderen en eenzamen. Er worden bij hen papieren nieuwsbrieven of liturgieën in de bus gedaan en alle contacten gaan telefonisch. Op de websites van de verschillende kerken is te zien wat de initiatieven zijn en hoe de diensten beluisterd kunnen worden.

Shopbox

Meer berichten