Bob Duindam: Beleid


Foto:
Column: Wethouder(s)

Bob Duindam: Beleid

Ik speel op de dag af 10 jaar de rol van wethouder. Nog altijd kan ik me hooglijk verwonderen over de gedachtespinsels bij de (gemeentelijke) overheid. De overheid, u weet wel, die er is om u en mij enige orde in het samenleven mee te geven. Ik zou boeken vol kunnen schrijven over de onvoorstelbare ingewikkeldheid aan regels en voorschriften waarover we allang het overzicht kwijt zijn geraakt. Ik beperk me tot eentje, waarvan ik hoop dat deze inmiddels uit alle documenten is geschrapt.

Is het beleid, of is erover nagedacht?

De gemeente plant bomen met een zekere leeftijdsverwachting, meestal 40 jaar. Zo kan het dan gebeuren dat je op een dag uit het raam kijkt en een volkomen gezonde boom wordt omgezaagd, omdat deze de verwachtingsleeftijd heeft bereikt. Daar waren de omwonenden zich vanzelfsprekend geheel niet van bewust, want meestal woon je zolang niet op één plek. De boom zelf was zich zijn verwachtingsleeftijd ook niet bewust en groeide vrolijk de lucht in. De boom gaat tegen de vlakte omdat dat zo in beleid is afgesproken. Vervolgens worden er sprietjes terug geplant voor de komende 40 jaar.Terecht kunt u nu zeggen, ‘ja, hallo wie is hier nou de wethouder?’ De wethouder was hierin partij bij de vaststelling van het beleid. Samen met de gemeenteraad. En daarna gaat zo iets, beleid, jarenlang een eigen leven leiden totdat zich verschijnselen voordoen waarbij iedereen zich achter de oren krabt “is dit wat we bedoeld hadden?”. De omstandigheden blijken zo veranderd dat we moeten concluderen dat het onzin is om aan het beleid vast te houden. Zo is vast het spreekwoord “is het beleid, of is erover nagedacht” ontstaan. Onze inwoners zijn een vaste waarde in het signaleren van ongewenste effecten van beleid. En daarna beginnen we met nieuw beleid van voren af aan, in de hoop ervan geleerd te hebben.

Wethouder Bob Duindam - Oudewater

Shopbox

Meer berichten